Tervetuloa Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n kotisivuille!

Ajankohtaista

Yliopistotutkija ja Tatten entinen puheenjohtaja Jaana Parviainen on valittu yliopiston uuteen hallitukseen. Parviainen keräsi vaalissa suurimman äänimäärän, 271.
Yliopiston hallituksen vaalien ehdokaslistat on julkistettu. ”Me olemme Tampereen yliopisto: Tutkijoiden ja opettajien liitto” -vaaliliiton ehdokkaina ovat FT Jaana Parviainen, Tatte (nro 6) ja YTT Kai Halttunen, TaYLL (nro 7).
The combined list of candidates for the upcoming election of the University Board has been published. The electoral alliance “Me olemme Tampereen yliopisto: Tutkijoiden ja opettajien liitto” [“We Are the University of Tampere: Researchers and Teachers’ Electoral Alliance”] has nominated two candidates: from researchers, PhD Jaana Parviainen (No. 6), and from teachers, PhD Kai Halttunen (No. 7).
The election for the new University Board will be held from October 25 to October 30, 2012. Every member of Tatte should ensure their right to vote by checking their franchise from the preliminary electoral roll by Monday, October 8, 3.45pm.
Tampereen yliopiston hallituksen vaalit pidetään 25.–30.10.2012. Jokaisen Tatten jäsenen on tärkeää huolehtia äänioikeudestaan vaalissa tarkistamalla äänioikeutensa alustavasta vaaliluettelosta viimeistään maanantaihin 8.10. klo 15.45 mennessä.
Tatte arranges an Information Day for all foreign researchers on September 25. Do join us if you have questions about (working) life in Finland!
Tatte has awarded this year’s Fenix Collegium Prize to social psychologist Tarja Aaltonen.
Tatte on nimennyt tämän vuoden työyhteisösparraajaksi sosiaalipsykologi Tarja Aaltosen.
RSS ATOM