Tervetuloa Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n kotisivuille!

Ajankohtaista

The new regulations for the University of Tampere, instituted in the Tampere3 process, include provisions which are clearly against the law and violate the Finnish Constitution by limiting the constitutionally-guaranteed self-government of the universities. Representatives of professors, researchers and students have filed a complaint to the Parliamentary Ombudsman on March 6th, 2018.
Yliopistojen työehtosopimusta koskeva työriita on ratkennut. Kohtuullisena pidetty sopimus merkitsee sitä, että Suomen yliopistojen tutkijat ja opettajat ovat voittaneet historiansa ensimmäisen työtaistelun.
Tampereen uuden yliopiston kiistellyssä johtosäännössä on todettu olevan lainvastaisia kirjauksia, jotka rajaavat yliopistojen perustuslailla turvattua itsehallintoa. Yliopistoyhteisön keskeisten ryhmien edustajat ovat tiistaina 6.3.2018 jättäneet aihetta koskevan kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.
Tampereen yliopiston tieteentekijöiden kevätvuosikokous järjestetään torstaina 22. maaliskuuta. Kokouksen paikkana on ravintola Astor, ja ajankohta 16:30.
Sivistystyönantajat on hylännyt valtakunnansovittelussa tehdyn kompromissiesityksen yliopistojen uudeksi työehtosopimukseksi. Tämän seurauksena lakko sulkee Helsingin yliopiston 28. helmikuuta 2018. Tampereen yliopiston työntekijät valmistautuvat omaan työtaisteluunsa 7. maaliskuuta.
Työtaistelu keskeyttää opetuksen, hallinnon ja tutkimuksen Helsingin yliopistolla keskiviikkona 28.2. Omaan työtaisteluunsa valmistautuva Tampereen yliopisto osoittaa solidaarisuutta Helsingille.
The university strike in Helsinki is drawing close, and with the clock ticking also for the University of Tampere, an info session on the upcoming strike will be organized at Kauppi campus on March 1st, a day after the Helsinki strike.
Yliopistoneuvottelujen jatkuvan umpikujan seurauksena lakkovaroitus on annettu myös Tampereen yliopistolla. Asiasta järjestetään kaikille avoin tiedotustilaisuus kello 11:00 keskiviikkona 21.2.2018.
The recent strike warning issued at the University of Helsinki is a measure intended to facilitate the deadlocked negotiations for a collective employment agreement for Finnish universities. The reasons for this impassé can be found primarily in the employer's unwillingness to pay any attention to the proposals made by the trade unions which represent the university employees.
Työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä annettu lakkovaroitus Helsingin yliopistolla on toimenpide, joka on annettu neuvottelujen vauhdittamisen toivossa. Syyt siihen, miksi neuvottelut ovat päätyneet sopimuksettomaan tilaan, ovat paljolti työnantajan haluttomuudessa edes huomioida yliopistolaisia edustavien ammattiliittojen esityksiä.
RSS ATOM