Tervetuloa Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n kotisivuille!

Ajankohtaista

Uuden Tampereen yliopiston konsistori teki 15.6.2018 pidetyssä kokouksessaan kiistanalaisen päätöksen, joka rajoittaa merkittävästi yliopistoyhteisön asemaa ja sen mahdollisuutta osallistua tulevan yliopiston hallitukseen.
Kysymys Tampereen uuden yliopiston hallituksesta tulee konsistorin päätettäväksi kuluvan viikon perjantaina, 15. kesäkuuta. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry vaatii, että uuden yliopiston hallituksessa on turvattava myös yliopistoyhteisön edustus, ja hallitukseen on nimitettävä yliopistoyhteisön omia edustajia.
Tampere3-prosessissa on meneillään vaihe, jossa hallituksen nimitys on käynnissä. Yksi keskeinen kysymys koskee yliopistoyhteisön edustusta hallituksessa. Tatte kehottaa jäseniään vetoamaan suoraan yliopiston konsistorin jäseniin, jotta yliopistolaisten edustus hallituksessa voitaisiin turvata.
Uusi Tampereen yliopisto on ottamassa käyttöön kolmiportaisen urapolkumallin. Malli jatkaa määräaikaisten työsuhteiden käytäntöä. Tampereen yliopiston tieteentekijät vaatii mallin perustamista toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin.
Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen (General Data Protection Regulation, GDPR) siirtymäaika päättyy ja asetus astuu täysimääräisenä voimaan 25. toukokuuta kuluvaa vuotta. Uuden tietosuoja-asetuksen artikla 37/1 tähdentää myös ammattiyhdistysten jäsenyyttä koskevien henkilötietojen luottamuksellisuutta.
Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Tampereen yliopiston vaaleilla valitun konsistorin – eli akateemisen hallituksen – 19 jäsenestä 10 jätti maanantaina 7.5.2018 valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Tieteentekijöiden liitto antaa tänäkin vuonna perinteiseen tapaan tunnustuksen "henkilölle tai taholle, joka on tuonut positiivista julkisuutta liitolle ja sen ajamille asioille". Ehdotuksen voi lähettää 31. toukokuuta mennessä.
Kiista uuden Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi torstaina 19.4 käydyssä konsistorin järjestäytymiskokouksessa. Tampereen yliopiston vaaleilla valitun konsistorin – eli akateemisen hallituksen – 19 jäsenestä 10 jätti pöytäkirjaan kaksi eriävää mielipidettä.
Ulosmarssin, lakonuhan ja protestivaalien jälkeen vuoden 2018 kevät saa kliimaksinsa Tatte ry:n vapputapahtumassa. Pinni B:n edustalla amfiteatterissa perjantaina 27. huhtikuuta järjestettävä tilaisuus täyttää kampuksen jälleen musiikilla, tanssilla, kirjoilla ja vappupuheilla.
RSS ATOM