Uusi henkilöstöjohtosääntö sai tattelta ruusuja ja risuja

19.10.2009

Tatte antoi lausuntonsa ehdotuksesta henkilöstöjohtosäännöksi 16.10.2009. Tatte löysi lausuntokierroksella olleesta henkilöstöjohtosäännöstä yliopiston kehittämisen kannalta kannatettavia ehdotuksia, mutta myös muutettavaa ja täydennettävää.

Yksi muutosta kaipaava kohta on tohtorikoulutettavan nimikkeen korvaaminen nuoremman tutkijan nimikkeellä, jota myös opetusministeriö on suositellut neliportaisessa tutkijauramallissaan. Lisäksi ehdotetun neliportaisen tutkijauran tehtävät tulisi Tatten näkemyksen mukaan olla pääsääntöisesti voimassa toistaiseksi. Näin taattaisiin työsuhteiden jatkuvuus, mikä parantaisi henkilökunnan sitoutumista ja motivoitumista. Neliportainen virkarakenne sekä tutkijoiden viroissa mahdollistettu itsenäinen tutkimustyö ovat Tatten mukaan edellytyksiä asiantuntijuuden kehittymiselle yliopistossamme.

Tatte huomauttaa lausunnossaan, että työvapauden myöntämisen periaatteet tulisi sopia ja ohjeistaa nykyistä tarkemmin henkilöstöjohtosäännössä. Keskeinen perustelu työvapauden myöntämiselle tulisi olla työntekijän asiantuntijuuden kehittyminen, ei senhetkisen työmääräyksen pituus. Lisäksi henkilöstöjohtosäännössä olisi määriteltävä myös muun kuin opetus- ja tutkimushenkilökunnan kelpoisuusvaatimukset. Näin toimien turvattaisiin paremmin yhtäläiset käytännöt laitosten välillä sekä tukitoimien asiantuntijuus.

Lopuksi Tatte nostaa lausunnossaan esiin ei-palvelussuhteessa työskentelevät tutkijat, jotka ovat nyt jäämässä henkilöstöjohtosäännön ulkopuolelle. Tatten keväällä teettämän selvityksen mukaan ei-palvelussuhteessa olevat tutkijat tuottavat huomattavan osan yliopistomme tuloksesta. Näin merkittävän työntekijäryhmän oikeudet tulee entiseen tapaan taata työyhteisössämme. Tatte edellyttääkin, että ei-palvelussuhteisten tutkijoiden asemasta tehdään koko yliopistoa koskeva suositus.

Henkilöstöjohtosääntöä käsitellään Tampereen yliopiston uuden hallituksen kokouksessa 18.11.2009. Sääntö astuu voimaan uuden yliopistolain yhteydessä vuoden vaihteessa, kumoten samalla aikaisemman yliassistentti- ja assistenttijohtosäännön.