LAKKOVAROITUS TULLAAN ANTAMAAN

26.2.2010

Neuvotteluja jatkettiin perjantaina 26. helmikuuta tekstikysymyksistä. Keskeisimmät asiat ovat edelleen auki. Neuvottelujen vauhdittamiseksi pääsopijajärjestöt tulevat antamaan lakkovaroituksen viikolla 9.

Työtaistelu voi alkaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua lakkovaroituksen antamisesta. Lakkovaroituksessa ilmoitetaan lakkorajat ja lakon kesto. Lakkovaroituksesta huolimatta neuvottelut jatkuvat viikolla 9.

Jäsenten on syytä seurata tarkkaa järjestöjen ja paikallisten
lakko-organisaatioiden tiedotuskanavia. Jäsenet voivat olla asiasta yhteydessä omaan järjestöönsä tai luottamusmieheensä.

Alla vielä pääsopijajärjestöjen jäsentiedote, jossa kerrotaan tarkemmin millaisten asioiden puolesta työtaisteluun ollaan ryhtymässä.

-------

Jäsentiedote 25.2.2010

JUKO, Pardia, JHL

Yliopistoneuvottelut kriittisessä vaiheessa

- lakkovaroituksen antamiseen varaudutaan

Yliopistosektorin pääneuvottelijat palasivat neuvottelupöytään 25. helmikuuta. Järjestöosapuoli antoi vastauksensa yliopistotyönantajan tekstiesityksille ja neuvotteluja jatketaan perjantaina 26.2. ja tarpeen mukaan 1. ja 2.3.

Työnantaja on esittänyt selviä heikennyksiä aikaisempiin palvelussuhteen ehtoihin. Työantajan esityksen mukaan sairausajan palkallinen jakso lyhenisi radikaalisti nykyisestä. Tämä tarkoittaisi mm. sitä, että työntekijä putoaa sairausajan päivärahalle eikä tältä ajalta kerry enää vuosilomia.

Työaikalain piirissä olevien työaikajoustot tapahtuisivat työnantajan määräämällä tavalla: esimerkiksi 9 tuntia päivässä ja 48 tuntia viikossa tai erikseen paikallisesti sovittaessa 10 tuntia päivässä ja 60 tuntia viikossa. Lisäksi työnantaja voisi sijoittaa säännöllisen työajan sunnuntaille ilman työntekijän suostumusta.

Opettajien 1600 tunnin kokonaistyöaikasopimusta ollaan laajentamassa tutkijoihin ilman välttämättömiä suojasäännöksiä. Jatkossa tutkijoille voitaisiin määrätä opetusta ja muita uusia tehtäviä ilman selviä rajoja. Tämän vuoksi esimerkiksi väitöskirjan tekijät putoavat lähes tyhjän päälle. Opetuspainotteisten tehtävien opetuskatoissa on vielä epäselvyyttä ja vaarana on, että näiden ryhmien työmäärä kasvaa.

Nykyisen kaltainen sopimukseton tila aiheuttaa suurta epävarmuutta siitä, minkälaisessa työaika- työajanvalvontajärjestelmässä opetushenkilöstö jatkossa on. Yliopistouudistuksessa luvattiin, että opetus- ja tutkimushenkilöstö pystyy keskittymään enemmän ydintehtäviinsä.

Sopimuksettoman tilan vuoksi yliopistot eivät ole tehneet palkkausjärjestelmän mukaisia arviointeja ja tämän seurauksena palkankorotuksia on jäänyt saamatta. Työnantaja on esittänyt arviointijärjestelmään muutoksia, joiden seurauksista ei voi olla varma.

Lisäksi heikennyksiä on esitetty mm. luottamusmies- ja työsuojelujärjestelmään sekä yt-toimintaan. Sopimuksettomasta tilasta johtuen yliopistoissa on jo nyt epäselvyyksiä siitä, kuka edustaa työntekijöitä tärkeissä asioissa, kuten yt-neuvotteluissa.

Työnantaja ei ole tehnyt uutta palkkatarjousta aikaisemman lähes nollatarjouksen jälkeen. Rahasta keskustellaan seuraavan kerran, kun valtion neuvottelutulos on syntynyt.

Epävarma tilanne ei voi jatkua kauaa. Tämän vuoksi kaikissa pääsopijajärjestöissä on tehty työtaistelutoimenpiteisiin liittyvät päätökset. Järjestöt varautuvat jättämään lakkovaroituksen ensi viikolla. Työtaistelu voi alkaa aikaisintaan kahden viikon kuluttua lakkovaroituksen antamisesta. Lakkovaroituksessa ilmoitetaan lakkorajat ja lakon kesto.

Jäsenten on syytä seurata tarkkaa järjestöjen ja paikallisten lakko-organisaatioiden tiedotuskanavia. Jäsenet voivat olla asiasta yhteydessä omaan järjestöönsä tai luottamusmieheensä.


JUKO, Pardia, JHL