JUKOn kannanotto opetusmateriaalin käyttöoikeussopimukseen

10.4.2013 klo 14:30

JUKO on saanut tietoonsa Tampereen yliopiston suunnitteleman opetusmateriaalin käyttöoikeussopimusluonnoksen. Järjestö suosittelee jäseniään pidättäytymään allekirjoittamasta nyt valmistelussa olevan luonnoksen mukaista sopimusta.

JUKO ry. on saanut tietoonsa Tampereen yliopiston suunnitteleman opetusmateriaalin käyttöoikeussopimusluonnoksen. Luonnoksessa työntekijä luovuttaisi erittäin laajan käyttöoikeuden opetusmateriaalista yliopistolle lähtökohtaisesti ilman vastiketta. Työntekijällä säilyisi laaja rinnakkaiskäyttöoikeus opetusmateriaaliin.

Järjestö pitää käyttöoikeuksista sopimista sinänsä kannatettavana, mutta se ei hyväksy yleisluonteisia ja avoimia opetusmateriaalin käyttöoikeusluovutussopimuksia. Se esittää korjauksia luonnokseen ja suosittelee, että sen jäsenet pidättäytyisivät allekirjoittamasta nyt valmistelussa olevan luonnoksen mukaista sopimusta.

JUKOn kannanotto on luettavissa kokonaan oheisesta liitteestä.

Liitteet