Tatte ry:n syyskokous 30.11.2017 -- Tatte ry's Autumn Assembly, November 30th, 2017

31.10.2017

Tatte ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestetään tänä vuonna ravintola Dabbalissa (Yliopistonkatu 44) torstaina 30. marraskuuta. Kokous alkaa tasan 16:30, jolloin puheenjohtajan nuija iskee pöytään.

Osanottajien toivotaan saapuvan jo viisitoista minuuttia aiemmin, sillä kokouksen yhteydessä tarjottavan buffet-illallisen tarjoilu alkaa 16:15. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita, ja kokoukseen saapuvien toivotaan ilmoittautuvan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@tatte.fi. Ilmoittautumisia pyydetään 19. marraskuuta mennessä; muistakaa myös mainita mahdolliset erikoisruokavalionne.

Syyskokous on perinteiseen tapaan erittäin tärkeä, ja ensi vuoden toimintasuunnitelmaan liittyviä asioita ovat muun muassa yhä jatkuva Tampere3-projekti, kysymys Tatte ry:n ja 3T:n mahdollisesta yhdistymisestä yliopistofuusion seurauksena sekä tänä vuonna areenalle ilmaantunut yliopistojen tulevaisuusvisiotyö. Kokous on hyvä paikka saapua, mikäli tieto näistä asioista kiinnostaa ja ennen kaikkea mikäli haluatte sanoa sananne näistä asioista.

Tatte ry valitsee syyskokouksessa myös hallituksen tulevalle vuodelle. Hallitustyöskentelystä kiinnostuneet jäsenet voivat ilmoittaa halukkuutensa luottamustoimiin jo ennalta avaamallamme lomakkeella, joka on tällä sivulla. Kaikki ehdokkaiksi asettautuneiden ilmoittautumiset käsitellään syyskokouksessa, ja hallitukseen voi näin pyrkiä, vaikkei ehtisikään paikalle varsinaiseen kokoukseen. Mielenkiintonsa voi ilmoittaa niin ikään myös vasta syyskokouksessa, ja ylipäätään syyskokoukseen kannattaa saapua paikalle vaikuttamaan ensi vuoden hallitusvalintoihin sekä ehdottamaan ja kannattamaan tuntemiaan henkilöitä. Kokoukseen voi tietysti tulla myös ihan muuten vain nauttimaan illallisen!

Kokous käsittelee niin ikään muut sääntömääräiset asiat, ja kuten muistatte, kokousta seuraa perinteinen teatteri-ekskursio, johon ilmoittautumiset on jo saatu.

Tervetuloa kaikille syyskokoukseen!
 

Tatte ry's statutory autumn assembly will this year take place at Restaurant Dabbal (Yliopistonkatu 44, very close to the University) on Thursday, November 30th. The assembly opens at 16:30 sharp, when the gavel hits and the session opens.

Participants are advised to arrive already fifteen minutes before, because the complementary buffet dinner opens already at 16:15. All Tatte members are, as usual, most welcome, and those who plan to arrive are instructed to inform our secretary at sihteeri@tatte.fi. Registrations to the autumn assembly should be submitted by November 19th at the latest; please remember also to provide information in case you have special diet requirements.

The autumn assembly is, as always, very significant, and the important items in the next year's agenda include the still-ongoing Tampere3 project, the question of Tatte ry's and 3T's merger as a result of the planned university fusion, and also the "vision for the future" work expected from the universities. Assuming you're interested in obtaining info on these matters, or exercising your voice on them, the autumn assembly is the place to be.

The autumn assembly also elects Tatte's board for the coming year. Those members who are interested in running for the board may declare their interest already beforehand in an electronic form, which has been opened at this page. All the preliminary announcements will be discussed at the autumn assembly, and this way, you can run for the board even if you can't make it to the assembly. As usual, it's perfectly all right to announce one's interest in board duties also at the assembly, and all in all, it's a good idea to show up and exercise your vote and influence in the board nominations. And of course, you can just show up and enjoy the dinner!

The autumn assembly covers also every other statutory matter, and as you remember, the assembly is followed by the traditional theater excursion, for which we've already received you registrations.

Welcome to the assembly, everyone!