Kommentoi uuden Tampere3-yliopiston tiedekuntarakennetta nyt! Comment on the new Tampere3 faculty organization now!

24.11.2017

Uuden Tampere3-yliopiston tiedekuntarakenne on avoin kommenteille. Näkemyksensä voi esittää 30.11. mennessä yliopiston Intranetissä.

Organisaatiorakennetta valmistelevan Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen strategia- ja johtosääntövaliokunta (SJVK) on esittänyt uudelle Tampere3-yliopistolle seitsemää tiedekuntaa, jossa järjestetään moni oppiaine uudelleen. Rakenne on tässä vaiheessa julkaistu vain suomeksi; toivomme ja vaadimme myös englanninkielistä versiota mahdollisimman pian.

Tiedekuntarakenteesta tehtyyn ehdotukseen ja sen määrittäviin periaatteisiin voi tutustua Intran julkaisusta. Tampereen yliopiston sisällä tehtävistä uudelleenjärjestelyistä kaksi asiaa on syytä huomioida, molemmat näistä sivulla viisi.

-- Johtamiskorkeakoulu nykymuodossaan hajotetaan kahtia. Politiikan tutkimus sijoitetaan takaisin yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan, ja sen tilalle uudessa talouden ja johtamisen tiedekunnassa tulevat tietojohtaminen ja tuotantotalous.

-- Terveystiede irrotetaan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta ja sijoitetaan niin ikään perinteiseen tapaan uuden lääketieteellisen tiedekunnan yhteyteen. Myös psykologia ja logopedia erotetaan yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta. Sosiaalityö on toistaiseksi luettu mukaan yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kokonaisuuteen, mutta myös sen siirtämisestä lääketieteelliseen on käyty keskusteluja.

Tatte ry:n hallitus pitää tällä hetkellä jokseenkin kohtuuttomana sitä, että aikaisemmat sekä TTY:n että TaY:n piirissä aivan hiljaittain tehdyt organisaatiouudistukset on tässä sivuutettu, ja organisaatiota muutetaan jälleen urakalla "strategisen vision" pohjalta. Ylipäätään rakenteellinen muutos vain sen itsensä vuoksi on asia, joka on kuormittanut henkilöstöä viime vuosina hyvin paljon. Myönteisenä puolena voi mainita, että erilaisten school- ja kampusmallien sijasta organisaation pohjana on kuitenkin suoraviivainen tiedekuntarakenne, jonka puolesta myös Tatte ry on vaikuttanut ja jota olemme vaatineet yhdessä muiden henkilöstöjärjestöjen ja opiskelijajärjestöjen kanssa.

Kommentit uudistuksesta voi lähettää e-lomakkeella 30. marraskuuta mennessä. Vastaukset välitetään korkeakoulusäätiön hallituksen strategia- ja johtosääntövaliokunnalle ja ne pyritään ottamaan huomioon tulevassa organisaatiorakennetyössä.

Jäsenistöämme kehotetaan huomioimaan, että aikaa on vain alle viikko! Tatte ry on jo lähettänyt asiasta palautetta huomauttaen, että alle viikon kommentointiaika, vieläpä ajoitettuna siten, että väliin osuu viikonloppu, tekee vaikuttamisesta hankalaa eikä ole järin järkevä tapa konsultoida yliopistoyhteisön jäseniä. Kannustamme kuitenkin ehdottomasti yliopiston henkilökuntaa, apurahatutkijoita ja muita edustamiamme yliopistoyhteisön jäseniä mahdollisuuksien mukaan kommentoimaan! Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus on antanut ymmärtää, että kysessä on ensimmäinen ehdotus uuden yliopiston tiedekuntarakenteesta. Se on vielä siis ehdotus, jonka sisältöön on nyt syytä pyrkiä vaikuttamaan.

Lisätietoja tai neuvoja kaivatessanne toivomme, että olette yhteydessä Tatten hallitukseen, tiedekuntanne dekaaniin tai molempiin.

Kyselyn tuloksista kerrotaan introissa julkaistavassa Tampere3-viikkotiedotteessa. Lisätietoja saatte osoitteesta tampere3@tut.fi

---

The new faculty structure of Tampere3 University Consortium is open for comments and opinions. Comments can be made in the University Intranet by November 30th at the latest.

Tampere3 Foundation has released its first draft for the organizational structure of the new university consortium. The basis of this structure is the division of the new Tampere3 University into seven faculties. This faculty reform entails the reorganization of several departments. At this point, the draft is available only in Finnish in the University Intranet. We have requested and we have insisted on English-language version as soon as possible.

In the meantime, you may familiarize yourself with the synopsis included in this bulletin. The most significant reorganizations are detailed on the page five, and these are:

-- The School of Management in its present form will be split in two. Political Science will be attached to the new Faculty of Social Sciences. The rest will be organized into a new Faculty of Economics and Management, which will also include Information Management and Industrial Engineering and Management, both of them from the former Tampere University of Technology.

-- Health Sciences will be removed from the new Faculty of Social Sciences, and will instead be attached to the new Faculty of Medicine. Psychology and logopedics will also be removed from the Faculty of Social Sciences. Social Work is so far under the Faculty of Social Sciences, but evidently the position of this discipline has also been under discussion.

The board of Tatte ry has expressed its discontent at the fact that the former organizational reforms within the UTa and the TUT have been overlooked, and we're once again faced with a massive rehauling of the existing framework on the basis of "strategic vision". All in all, reform for the sake of itself is a matter which has burdened our people very much in the past years. On the positive side, the faculty structure in itself is very streamlined, it is most definitely far more preferable option than the various earlier organizational proposals on "schools" or "campuses", and the basis of this model is also in accordance to what we have demanded together with the student body and the other personnel organizations.

All comments on the reform are to be sent by electronic form by November 30th at the latest. Comments will be forwarded to the Board of the Tampere3 Foundation and the Committee on Strategy and Regulations, and they will be noted in the future organizational preparation.

Please note that time for comments is limited, in fact it's less than one week! Tatte ry has already noted, that this limited window for feedback, especially since it's also announced just before the weekend, makes it difficult to get direct commentary from the personnel, and is not very sensible way to consult the members of the university community. However, we strongly suggest and we very much encourage the university personnel, grant researchers and everyone we represent to send their comments and thoughts on this process! At present, the Tampere3 Foundation has informed that this is merely the first draft on the new faculty structure. So far, it's a proposal; therefore, we can still influence the way that it's done and the way that it turns out.

Should you need additional info or instructions, we wish you to contact the board of Tatte ry, your faculty dean, or both.

The results of the questionaire will be publicized in the weekly bulletin on Tampere3, published in university intranet. More information can be also gleaned by e-mail from tampere3@tut.fi.