Tatte ry:n kannanotto eduskunnan sivistyslakivaliokunnan mietintöön Tampere3-hankkeesta

29.11.2017

Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi eilen 28.11. mietintönsä yliopistolain muutoksesta koskien Tampere3-projektia. Perustuslakivaliokunnan aiemmat huomiot uuden yliopiston siirtymäkauden hallituksen valinnasta on tässä mietinnössä jätetty lähes kokonaan huomiotta.

Sivistyslakivaliokunnan mietinnön mukaan Tampere3-yliopiston ensimmäisen, siirtymäkautta varten valitun hallituksen valinnan voivat suorittaa nykyisten yliopistojen tällä hetkellä istuvat hallitukset. Tämä merkitsee sitä, että siirtymäkaudeksi valitulla hallituksella ei ole mandaattia yliopistoyhteisöltä. Aiemmin oli perustuslakivaliokunta ottanut tähän ratkaisuun lausunnossaan hyvin kriittisen kannan huomauttaen, että siirtymäkauden hallitus voitaisiin muodostaa nykyisistä hallituksista, mikäli ei ole mahdollista, että monijäseninen hallintoelin -- Tampereen yliopistossa tällä hetkellä yliopistokollegio, tulevassa yliopistokonsernissa konsistori -- valitsisi uuden hallituksen. 

Sivistysvaliokunta toteutti perustuslakivaliokunnan suositukset vain yhdessä kohtaa. Valtioneuvoston ja opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä olleet aikamääreet Tampere3-yliopiston siirtymäkauden hallituksen toimikauden pituudesta on poistettu, perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla. Tämä uudistus on sinänsä hyvä asia, koska täten siirtymäkauden hallituksen toimiaika on rajattu vain välttämättömimpään ylimenokauteen. Myönteistä on myös se, että mainittu monijäseninen, yliopistoyhteisöä edustava hallintoelin valitsee siirtymäkauden jälkeen seuraavan uuden hallituksen. Nämä kirjaukset ovat aiempien linjauksiemme mukaisia.

Valitettavasti siirtymäkauden hallitus pääsee kuitenkin käyttämään erittäin kauaskantoista valtaa, koska sivistyslakivaliokunnan lausunnossa sen tehtäviin on kirjattu uuden yliopiston rehtorin valinta. Näin on huolimatta siitä, että siirtymäkauden hallitusta ei tosiasiassa valita nykyisen yliopistolain eikä myöskään perustuslain edellyttämän yliopiston itsehallinnon mukaisesti. Tämä on ehdottoman kielteinen asia.

Rehtorihaun perustuslaillisia ongelmia on käsitelty Tatte ry:n puheenjohtaja Maija Mattilan ja Tieteentekijöiden liiton puheenjohtajan Petri Koikkalaisen kirjoituksessa aiheesta.

Mietimme Tattessa parhaillaan jatkovaikuttamisen linjaa. Mahdollisuutena on ainakin vaikuttaa vielä lakiesityksen käsittelyyn eduskunnan suuressa salissa. Siirtymäkauden hallituksen kokoonpanoon voimme toivottavasti vaikuttaa myös Tampereen yliopiston hallituksen kautta. Tämän tekee kuitenkin haastavaksi se, että Tampere3-projektin toisen osapuolen, eli Tampereen teknillisen yliopiston hallituksessa ei ole lainkaan yliopistoyhteisön edustajia. Lisätietoja saa tarvittaessa puheenjohtajaltamme Maija Mattilalta.

Tatte aikoo vielä kommentoida Tampere3 korkeakoulusäätiön ehdottomaa organisaatiorakennetta huomenna torstaina 30.11. ennen lausuntokierroksen sulkeutumista.