Tatte ry:n puheenjohtaja ja hallitus vuodelle 2018 / Tatte's new President and Board for the Year 2018

1.12.2017

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry on syyskokouksessaan 30.11. valinnut uuden puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2018. Tatte ry:n uusi puheenjohtaja on yliopistotutkija ja dosentti Jarkko Toikkanen, joka on toiminut Tatte ry:n aktiivina vuodesta 2014.

Ensimmäisestä aktiivivuodestaan lähtien Jarkko Toikkanen on toiminut yhdistyksen hallituksen opetus- ja tutkimusasioiden vastaavana, minkä lisäksi hän kuuluu myös samana vuonna perustettuun Tieteentekijöiden liiton opetus- ja tutkijanuratyöryhmään. Työryhmän jäsenet ovat vuodesta 2015 lähtien osallistuneet kansallisille Peda-forum-päiville, joiden aiheina ovat olleet opetuksen arvostuksen nostaminen ja työaikasuunnitelmien laatimiskäytänteiden kehittäminen. Kuluvana vuonna Jarkko Toikkanen on toiminut Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsenenä ja Tatten varapuheenjohtajana. Hän on tutkinut aiemmin etenkin kauhun kokemusta ja työskentelee parhaillaan yliopistotutkijana Suomen Akatemian konsortiohankkeessa Kirjallinen elämä, jonka päätavoitteena on tarkastella, miten tosi-tv:n ja sosiaalisen median kaltaiset arkipäivän tekstit ja esitykset hyödyntävät kaunokirjallisia kerronnan ja kuvauksen keinoja.
 
Uuden puheenjohtajan lisäksi uuteen hallitukseen on valittu seuraavat varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Varajäsenten nimet on ilmoitettu suluissa:
 
Miia Ijäs (Mikko Poutanen)
Jussi Jalonen (Katariina Mäkinen)
Yulia Shumilova (Maija Mattila)
Ahmed Farooq (Ashok Aspatwar)
Aki Luoto (Erika Säynässalo)
Hanna Rautajoki (Sanni Tiitinen)
Hanna Kuusela (Kirsi Lumme-Sandt)
Toni Pakkanen (Paula Rauhala)
 
Syyskokous hyväksyi myös toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018. Toimintasuunnitelmassa korostuu vahvasti yhä jatkuva Tampere3-prosessi, ja Tatte ry on päättänyt teettää tutkimuksen yliopistofuusion henkilöstöseurauksista ja vaikutuksista työsuhteiden laatuun. Yliopistojen yhdistymisen myötä myös kysymys Tatten ja teknillisen yliopiston henkilöstöjärjestö 3T:n yhdistymisestä nousee ajankohtaiseksi, ja asiasta käydään neuvotteluja.

Tampere3:n henkilöstövaikutuksia koskevaa tutkimusta varten on varattu talousarviossa oma määrärahansa; muuten mittavimpia yksittäisiä kulueriä on työttömille tohtoreille järjestettävä työnhakukoulutus, joka järjestetään myös tulevana vuonna, kolmannen kerran. Lisäyksiä on tehty myös jäsenrekrytointiin. Tällä hetkellä Tatte ry:n budjetti on 5200 euroa alijäämäinen. Tämä noudattaa edeltävien vuosikokousten linjausta kertyneiden säästöjen maltillisesta käyttämisestä toiminnan tukemisessa. Tasainen vuotuinen viidentuhannen euron vaje ei kuitenkaan ole tasapainoinen tai kestävä, joten tulevaisuutta ajatellen kulut tulee arvioida ja perustella hyvin tarkoin.

____

 

The Autumn Assembly of the Tampere University Researchers and Teachers convened in November 30th and nominated the new President and the Board for the year 2018. The President of Tatte ry for the year 2018 is university researcher and adjunct professor Jarkko Toikkanen.

 

Jarkko Toikkanen has been an active Board member in Tatte ry since 2014. Since then, he has been responsible for teaching and research interests, and he is also a member of FUURT's working group for teachers' and researcher's careers, founded in 2014. The members of the group have participated in the national Peda-forum since 2015, aiming to advance the public respect for education and teaching, as well as developing work plan practices. During the past year, Jarkko Toikkanen has acted as the member in the Board of Tatte ry and as the Vice-President of the Association. His previous professional research interests include the experience of horror, and at the moment he is working as a university researcher in the consortium project Literary Life of the Academy of Finland; the main goals of the project include analyzing how reality tv, social media and other everyday texts and presentations utilize the methods of literary narratives and descriptions.

Together with the new President, the new Board of Tatte ry includes the following full members and their personal vice-members. The names of the vice-members are included in the parenthesis:
 
Miia Ijäs (Mikko Poutanen)
Jussi Jalonen (Katariina Mäkinen)
Yulia Shumilova (Maija Mattila)
Ahmed Farooq (Ashok Aspatwar)
Aki Luoto (Erika Säynässalo)
Hanna Rautajoki (Sanni Tiitinen)
Hanna Kuusela (Kirsi Lumme-Sandt)
Toni Pakkanen (Paula Rauhala)

The Autumn Assembly has also approved the Action Plan and Budget for the year 2018. One of the main points of the Action Plan is the still ongoing Tampere3 process, and Tatte ry has decided to order a study on the potential consequences of the planned university fusion on the status of university personnel and the quality of employment practices. As a result of the planned fusion of the universities, the question of merger between Tatte and 3T, the personnel organization of the University of Technology, has also become topical, and is subject to negotiations.

A special allocation has been made in the budget for the aforementioned study on the Tampere3 and the university personnel. Aside from that, the most significant single item in the budget is the job-seeking training workshop for unemployed doctors, which will be organized also in the coming year, for the third time. Investments have also been made for recruiting new members. When it comes to the budget, Tatte is running a deficit of 5200 euros, following the decisions made in the previous autumn assemblies which have outlined a moderate use of association's savings in order to support our operations. However, since a consistent deficit of five thousand euros every year obviously cannot be sustained in the long run, it will be necessary to provide exact reasons for our expenses as well as make strict and exact estimates of our spending in the future.