Kannanotto uusimpaan Tampere3-tiedekuntaluonnokseen -- Statement on the latest Tampere3 faculty draft

17.12.2017

Tampereen yliopiston henkilöstöjärjestöjen (Tatte, TaYLL, TaYHY) yhteinen kannanotto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdottamaan organisaatiorakenteeseen 15.12.2017

Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus on viime viikolla julkaissut toisen luonnoksen uuden Tampere3-yliopiston tiedekuntarakenteeksi. On myönteistä, että tämänkertaisessa luonnoksessa on huomioitu yliopistoyhteisön palaute ja ilmaistu halu säilyttää nykyisten tiedekuntien vakiintuneet ja parhaat toimintatavat. Henkilöstöjärjestöt (Tatte, TaYLL ja TaYHY) pitävät seitsemän tiedekunnan mallin säilyttämistä sinänsä hyvänä ratkaisuna, koska se mahdollistaa hajautetun johtamisen, mikä puolestaan on yliopiston itsehallinnon kannalta välttämätöntä.

Hämmentävää – ja turhauttavaa – on kuitenkin se, että tässäkin rakenne-ehdotuksessa on päätetty siirtää useita tutkinto-ohjelmia uusiin kokonaisuuksiin, joidenkin tutkinto-ohjelmien kohdalla vailla tieteentekemisestä itsestään nousevia perusteita. Viestintätieteiden tiedekunnan pilkkominen vaikuttaa ainakin osin itsetarkoitukselliselta organisatoriselta ratkaisulta. On vaikeaa arvioida kuinka pitkälti uusi malli heijastaa tälläkään kertaa yliopistoyhteisön omaa näkemystä. Tieteentekeminen ja tutkimusyhteisöt eivät kehity näin; tutkimusyhteisöjen kehittämisen on oltava omaehtoista, syvällistä ja ennen kaikkea tieteenalojen itsensä tarpeista lähtevää.

Painotamme yhdessä edelleenkin, että tiedekuntatyön tulee olla yhteisöllistä. On hyvä, että yliopistoyhteisölle on annettu mahdollisuus kommentoida organisaatiorakenne-esitystä, joskin aikataulu on jälleen varsin tiukka. Kannatamme Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan Tampere3-neuvottelukunnassa esittämää tavoitetta siitä, että tähänastinen palaute ja kritiikki rakenneuudistuksesta ja strategiasta julkistettaisiin avoimesti yliopistoyhteisön nähtäväksi, jolloin asiaan liittyvä keskustelu ja rakenneuudistuksen herättämät tuntemukset voitaisiin niin ikään käydä lävitse yhdessä, yhteisiä ratkaisuja etsien. Yliopistoyhteisöltä saatua palautetta on syytä käyttää kaikessa valmistelussa ja aikanaan, kun konsistorin valitsema hallitus tekee päätöksiä.

Tällä hetkellä korkeakoulusäätiön hallituksen määrittämät raamit uhkaavat yhä jättää tulevan yliopiston konsistorin valitsemalle hallitukselle kohtuuttoman vähän valinnanvaraa. Henkilöstöjärjestöjen kanta ei ole muuttunut organisaatiorakennetta koskevan edellisen kommentointikierroksen jälkeen, ja tässä suhteessa allekirjoitamme pääpiirteissään Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan kannanoton. Painotamme edelleen, että säätiön hallituksen sen paremmin kuin siirtymäkauden hallituksenkaan ei pidä tehdä kauaskantoisia päätöksiä uuden yliopiston organisaatiorakenteesta. Nämä päätökset, samoin kuin päätös uuden yliopiston johtosäännöstä, on jätettävä yliopiston ensimmäiselle hallitukselle, jonka konsistori tulee valitsemaan.

 

Tampereen yliopiston tieteentekijät Tatte ry, puheenjohtaja Maija Mattila, varapuheenjohtaja Mikko Poutanen

Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys TaYHY ry, puheenjohtaja Jorma Viikki

Tampereen yliopiston opetusalanyhdistys TaYLL ry, puheenjohtaja Auli Kulkki-Nieminen, varapuheenjohtaja Maarit Piipponen

 

----

 

Joint statement by personnel organizations (Tatte, TaYHY, TaYLL) on the faculty reorganization proposed by the Tampere University Foundation Board, December 15th, 2017

 

Tampere University Foundation Board published its second draft for the faculty reorganization of the new Tampere3 University Consortium the last week. The draft is responsive to the previous feedback from the university community and expresses willingness to retain established good practices within the current faculty structure. The personnel organizations Tatte, TaYLL and TaYHY considers the model based on seven faculties a good solution, particularly since it allows decentralized management, which is essential for the autonomy of the university.

Nonetheless, it is baffling – and frustrating – how this new draft proposal once again separates and relocates several degree programs and sets up completely new ad hoc entities, once again with no regard to the actual practice of research, or scholarly or theoretical viewpoints. Splitting up COMS seems – at least in part – like another organizational measure simply for the sake of reorganization. This is by no means the right way to promote the development of research or research communities; rather, such a process should be based on the actual needs of these disciplines.

We jointly continue to emphasize that the work on the faculty reorganization should be done collectively. It is a good sign that the university community has the possibility to comment on this draft, even though the schedule and the deadline for comments is once again very limited. We consequently endorse and support the proposal by the Student Body Tamy in the Tampere3 advisory board to make the criticism and feedback thus far submitted open and public for the university community, so that the debate and the sentiments on the faculty reorganization and strategy could be reviewed collectively, with an eye on seeking out solutions together. This feedback should be utilized in the process and particularly after the new University Board nominated by the Consistory starts making the final decisions.

A very real problem is that at the moment the actions of the Board of the Tampere University Foundation are likely to severely limit the freedom of action of the future Consistory. On this issue, the position of the three personnel organizations remains unchanged since the publication of the previous draft, and for the most part we also endorse the statement of the Student Body Tamy. We continue to emphasize that the Board of the Tampere University Foundation and the Provisional Board of the new Tampere3 University should not make any far-reaching decisions on the reorganization of the new university. These decisions, and also the decisions on the new university regulations, should be left to the first Board of the new Tampere 3 University, nominated by the first Consistory.

 

Tampere University Association of Researchers and Teachers Tatte ry, president Maija Mattila, vice-president Mikko Poutanen

Tampereen Yliopiston Henkilökuntayhdistys TaYHY ry (Tampere University Personnel Association) , president Jorma Viikki

Tampereen Yliopiston Opetusalanyhdistys TaYLL ry (Tampere University Lecturers' and Teachers' Association), president Auli Kulkki-Nieminen, vice-president Maarit Piipponen