Yliopistojen työehtosopimusneuvottelut kiristyvät; University collective bargaining intensifies

25.1.2018

Tieteentekijöiden liitto on lähettänyt tällä viikolla jäsenkirjeen, joka sisältää tietoa yliopistojen työehtosopimusten tämänhetkisestä neuvottelutilanteesta. Tatte ry julkaisee JUKO:n kirjeen kokonaisuudessaan suomeksi ja englanniksi.


 

(Tiedote on ilmestynyt Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton sivuilla.)


Hei yliopistolainen,

Työehdoistasi neuvotellaan nyt!

 

Neuvottelut yliopistojen uudesta työehtosopimuksesta ovat käynnissä. Tieteentekijöiden liiton jäseniä neuvotteluissa edustaa neuvottelujärjestö JUKO. 

Neuvotteluilla on väliä, sillä niissä päätetään päivittäiseen työntekoon liittyvistä asioista, kuten palkankorotuksista, palkkausjärjestelmästä ja työajan käytöstä. JUKO haluaa myös parannuksia määräaikaisten työntekijöiden asemaan.

Neuvottelut ovat edenneet takkuisesti. Neuvottelijamme tekevät parhaansa, että yliopistolaisten palkkaus ja työsuhteen ehdot säilyisivät edes samalla tasolla kuin muillakin aloilla keskimäärin. Onnistuminen neuvotteluissa edellyttää myös kaikkien yliopistolaisten tukea. Nykyinen työehtosopimus on voimassa enää vain tammikuun loppuun asti.

Jos ratkaisuun ei päästä neuvottelupöydässä, voimme joutua painostamaan työnantajaa joillakin työtaistelutoimenpiteillä helmikuun puolivälissä neuvottelutuloksen aikaansaamiseksi.

 

Yleinen palkankorotuslinja mahdollinen myös yliopistoissa

 • JUKOlle on keskeistä, että myös yliopistolaisilla on oikeus vastaaviin palkankorotuksiin, mitä vientialoilla on jo sovittu. Yhdenkään yliopiston tilinpäätös ei ollut alijäämäinen vuonna 2016.

 • Yliopistot muistuttivat yt-neuvottelujen yhteydessä, että silloin muutettiin ennen kaikkea yliopistojen toimintaan vaikuttavia rakenteita. Muutoksella on saatu aikaan merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston toiminta oli 2016 yli neljä miljoonaa euroa ylijäämäinen, vaikka yliopistojen valtionrahoitus on laskenut. 
   

Työnantaja haluaa sanella palkat

 • Työnantaja haluaa uudistaa yliopistojen palkkausjärjestelmää ja siirtää palkanmuodostusta enemmän paikalliselle tasolle. Tässä mallissa työnantaja määrittelisi selkeämmin yksipuolisesti, ketkä saisivat palkankorotuksen.

 • Onnistunut muutos edellyttää myös riittäviä taloudellisia panostuksia sekä oikeudenmukaista mallia. Toistaiseksi ei ole selvää, miten muutos hyödyttäisi yliopistojen työntekijöitä.

 

Enemmän aikaa tutkimukselle

 • JUKOn tavoitteena on selkeyttää työaikajärjestelmää niin, että opetus- ja tutkimushenkilökunnalle turvataan selkeät kaudet, jolloin he pystyvät keskittymään pelkästään tutkimukseen.

 • JUKOn tavoitteena on säilyttää opetustuntikatot.

 

Määräaikaisuuksien tarkastelut kuntoon 

 • JUKOlle yksi keskeinen tavoite on vaikuttaa määräaikaisten työsuhteiden suhteellisen suureen osuuteen yliopistoissa. Sivistystyönantajien tilastojen mukaan noin 70 prosenttia opetus- ja tutkimushenkilöstöstä on määräaikaisessa työsuhteessa. Tämä on aivan liian iso osuus. Kyseessä on pitkäkestoinen ongelma, johon osapuolten tulisi pureutua yhteistyössä toden teolla viimeistään nyt.

 

Seuraa viestintää

 

Lisätietoja:
 

Jussi Jalonen, lakkopäällikkö, JUKO, Tatte ry, Tampereen yliopisto, jussi.jalonen@uta.fi, j.o.jalonen@gmail.com, +358 45 112 5777

 

---

 

Finnish Union of University Researchers and Teachers has dispatched this year's first newsletter, with information on the ongoing negotiations for a new collective agreement for universities. Tatte ry publishes the letter of Public Sector Professionals in full, both in Finnish and English.Hello, university employees!

The terms of your employment are being negotiated now

 

Collective bargaining for a new collective agreement for the universities is in progress. Members of the Finnish Union for University Researchers and Teachers are represented in the negotiations by the Negotiation Organization for Public Sector Professionals JUKO. 

The collective bargaining is significant as many daily work matters are discussed and decided upon, such as salary increases, salary arrangements and the use of working time. JUKO also wants improvements in the status of employees working under fixed-term contracts.

The progress made in the collective bargaining has been limited. Our negotiators are doing their best to ensure that the salary and employment terms of university employees remain at least on the same average level as in other fields. Support from every university employee is required in order to succeed in these negotiations. The current collective agreement is valid only until the end of January.

Assuming that no solution is reached at the negotiation table, we may have to exert additional pressure on the employers to facilitate a resolution in mid-February, possibly with certain measures of industrial action.

 

General salary increase policy also possible in universities

 • It is of key importance to JUKO that university employees are also eligible for corresponding salary increases already agreed upon in the export business. There was no deficit in the financial statement of any university in 2016.

 • The universities pointed out in the cooperation negotiations that their operative structures were the primary subject of re-organization. This change has resulted in significant savings. For instance, in 2016, the operations of the University of Helsinki were over EUR 4,000,000 in surplus in spite of decreased public funding for universities. 
   

The employer wants to decide upon salaries

 • The employer wants to renew the salary system for universities and decentralize the remuneration to make it more local. In this model, the employer decides more autonomously on who will receive a salary increase.

 • Successful change also requires sufficient financial investment and a fair model. So far, it is not clear how university employees would benefit from the change.

 

More time for research

 • JUKO’s objective is to make the work time schedule clearer so that teaching and research staff are guaranteed fixed periods of time when they can solely focus on research.

 • JUKO aims to retain the cap on teaching hours.

 

Resolving fixed-term employment matters 

 • A central objective for JUKO is to have an impact on the relatively significant proportion of fixed-term employment relationships in universities. According to statistics by the Association of Finnish Independent Education Employers (AFIEE), approximately 70 percent of the teaching and research staff have fixed-term employment relationship. This share is far too large. This issue has continued to exist for a long time, and solving it requires immediate and serious participation from both parties.

 

Follow our communications

 

For further information, please contact:

Jussi Jalonen, chairman of the strike committee, JUKO, Tatte ry, jussi.jalonen@uta.fi, j.o.jalonen@gmail.com, +358 45 112 5777