Laki ei edellytä säätiöyliopistolle ulkopuolista hallitusta.

9.2.2018

Aamulehti on 9.2.2018 julkaissut pääluotto Sinikka Torkkolan ja kollegion varapuheenjohtaja Kirsi Lumme-Sandtin kirjoituksen torstain ulosmarssin taustalla olleesta yliopiston hallituskysymyksestä. Kirjoitus oli osin lyhennetty; Tatte ry julkaisee alkuperäisen kirjoituksen kokonaan.


Tampereen uuden yliopiston siirtymäkauden hallituksen puheenjohtaja Marja Makarow on esittänyt julkisuudessa (Aamulehti 5.2.2018, Yle 6.2.2018), lain edellyttävän säätiöyliopistolle hallitusta, jonka jäsenet eivät kuulu yliopistoyhteisöön. Lisäksi Makarow on väittänyt, että yliopistolaisilla olisi ollut runsaasti aikaa pohtia säätiöyliopiston toimintaa sääteleviä normeja, kuten johtosääntöä. Väitteet eivät pidä paikkaansa.

Niin yliopistolaissa kuin Tampereen korkeakoulusäätiön säännöissä todetaan säätiöyliopiston hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Jäsenten taustayhteisöistä todetaan ainoastaan, että hallituksen “kolme jäsentä nimitetään henkilöistä, jotka perustajat, Suomen valtiota lukuun ottamatta, ovat asettaneet ehdolle”. Periaatteessa säätiöyliopiston hallituksen jäsenet voisivat olla kaikki yliopistoyhteisön jäseniä. Tämä toki edellyttäisi, että säätiön perustajat asettaisivat ehdokkaikseen yliopistoyhteisöön kuuluvia henkilöitä.

Yliopiston toimintaa keskeisesti määrittelevä asiakirja johtosääntö tuli yliopistoyhteisölle kommentoitavaksi vain muutama päivä sitten ja siitä on määrä päättää tämän viikon lauantaina. Tätä ennen, viimeksi viikko sitten korkeakoulun työnantajien ja pääluottamushenkilöiden tapaamisissa, kysymyksiin johtosäännöstä on vastattu, ettei johtosääntöluonnosta ole eikä käynnissä ole mitään valmistelua. Syksyllä 2016 johtosääntöä kyllä valmisteltiin yhdessä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa, mutta valmistelu katkesi Tampereen teknillisen yliopiston vetäydyttyä yhdistymishankkeesta. Sittemmin yhdistymishanketta jatkettiin, kollektiivista johtosääntötyötä ei.

Toisin kuin Makarow väittää, hänelle ei mitenkään ole voinut tulla yllätyksenä Tampereen yliopiston kanta uuden yliopiston hallinnon järjestämiseen. 45-jäseninen yliopistoyhteisöä edustava kollegio on toistuvasti kahden viime vuoden aikana viestinyt näkemyksiään koskien muun muassa uuden yliopiston hallituksen kokoonpanoa, konsistorin jäsenmäärää ja konsistorin puheenjohtajaa. Nyt esitetyssä johtosäännössä kirjaukset poikkeavat täysin kollegion esittämistä -- mikä selittää johtosäännön valmistelua salassa.

On vaikea ymmärtää miksi yliopistojen yhdistymistä valmistellaan täysin piittaamatta Tampereen yliopistoyhteisöä edustavan kollegion näkemyksistä. Yliopistosäätiön hallituksen, joka on nimitetty myös nykyisen siirtymäkauden hallitukseksi, yksipuolinen ja joustamaton asenne ei luo innostavaa maaperää tulevan yliopiston rakentamiselle.
 

YTT Sinikka Torkkola
Yliopistotutkija, pääluotto JUKO / AKAVA

Dosentti Kirsi Lumme-Sandt
Yliopistokollegion 1. varapuheenjohtaja