Uusi johtosääntö herättää yhä kysymyksiä -- Questions linger over new regulations

11.2.2018

Tampereen uuden yliopiston siirtymäkauden hallitus on lauantaina 10.2. ilmoittanut johtosäännön uuden version julkaisemisesta alkavalla viikolla.

Toistaiseksi varsinaista dokumenttia ei ole nähnyt sen valmistelijoita lukuunottamatta kukaan. Siirtymäkauden hallitus on samanaikaisesti päättänyt kuitenkin tiedottaa muutamista johtosääntöön tehdyistä muutoksista, jotka on tiedotusvälineissä uutisoitu jo nyt "yliopistoväen palautteen huomioimisena" (Yle 10.2.) sekä "sopuna" ja "[yliopistoyhteisön] huoleen vastaamisena" (HS 10.2.). Tampere3-prosessia viikon ajan luotsanneelle Anna-Kaisa Ikoselle on julkisuudessa annettu eräänlainen yliopistoyhteisön edustajan rooli, jota hänellä ei ole.

Valitettavasti jo tässä vaiheessa näyttää selvältä, että moni torstain ulosmarssin keskeisinä kärkinä olleista johtosäännön kohdista on jäänyt oikaisematta. Luottamushenkilö ja Tampereen yliopiston tieteentekijöiden varapuheenjohtaja Hanna Kuusela on tuoreeltaan huomauttanut, että tällä hetkellä julkisuuteen annettu tieto luo vaikutelman pahemman kerran vajavaisesta kompromissista, jossa suurin osa yliopistoväen kritiikistä on sivuutettu täysin (Aamulehti 10.2.). Keskeinen ongelma on edelleenkin kysymys konsistorin puheenjohtajuudesta, jossa Tampere3-prosessin taholta on vedottu yliopistojen kesken marraskuussa 2016 allekirjoitettuun yhteisymmärryssopimukseen (Aamulehti 10.2.). Riippumatta siitä, miten monta allekirjoitusta paperissa on, siinä esitetty ratkaisu on yhä edelleen yliopistolain ja perustuslain kannalta kyseenalainen, perustuslakivaliokunnan myöhemmän lausunnon valossa mahdollisesti jopa suorastaan lainvastainen. Toistaiseksi julkaistuista tiedoista ei myöskään selviä, ovatko johto- ja vaalisääntöluonnoksiin kuuluneet, yliopistolain vastaiset kohdat johtosäännön muuttamisesta ja vaaliliittojen kieltämisestä korjattu lopullisiin versioihin.

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry jää odottamaan muutetun johtosäännön mahdollisimman pikaista julkaisemista kokonaisuudessaan välittömästi viikonvaihteen jälkeen. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että huomauttamisen aihetta on yhä edelleen. Etenkään siirtymäkauden hallituksen reagointi, samoin kuin johtosääntöä koskevien vajavaisten toimenpiteiden ja sitä koskevan yksipuolisen "sopuratkaisusta" tiedottamisen uutisointi, eivät herätä luottamusta.

Yliopistoväki kokoontuu käsittelemään asiaa vielä uudestaan maanantaina 12.2. avoimessa kokouksessa, joka järjestetään Päätalon juhlasalissa.

---

On February 10th, the transitional board of the new University of Tampere notified that a new version of the controversial draft regulations would be published in the coming week.

So far, no one has seen the actual regulations document, apart from the people who have prepared it. However, the transitional board has nonetheless decided to publicize some of the alterations which have been made in the regulations draft. The media has already described these changes as "paying attention to the feedback from the university personnel" (Yle, February 10th), as well as "a concord" and "responding to the concerns [of the university community]" (Helsingin Sanomat, February 10th). The media has granted Anna-Kaisa Ikonen, who has been guiding the Tampere3 process for one week, some kind of a position as a representative of the university community, which she does not have.

Regretfully, it already seems obvious that many of those parts which the university community protested against with their walk-out on Thursday have been left unchanged. Hanna Kuusela, union shop steward and vice-president of the Tampere University Association of Researchers and Teachers, has pointed out that the information which has been released indicates a defective compromise and serious disregard towards most of the criticism made by the university community (Aamulehti, February 10th). The question of the chairmanship of the consistory remains as the main problem. The representatives of the Tampere3 process have tried to defend their decision on the basis of an agreement signed by both universities in March 2016 (Aamulehti, February 10th). Regardless of th number of signatures on the paper, the presented solution is still questionable and at odds with the university legislation and the Constitution; in light of the subsequent statement of the Constitutional Law Committee of the Finnish Parliament, it may be illegal. It also remains unclear whether other questionable parts of the draft regulations and , such as prohibiting electoral alliances in consistory elections -- which is also against the university legislation --  have been rectified in the final documents.

Tampere University Association of Researchers and Teachers is waiting for a speedy publication of the new, alterated regulations in full, as soon as possible after the weekend. Right now it would appear that there is still much work to be done. Moreover, the actions of the transitional board, particularly the seemingly deficient changes in the regulations, as well as the unilateral comments on "concord" to the media, do not inspire confidence.

A new open meeting has been organized for the university community for Monday morning. The session has a Facebook event, and the venue is the main ballroom (juhlasali) in the main building.