Yliopistosektorin lakkovaroitus annettu -- Warning of industrial action at the university sector

13.2.2018

Yliopistosektorin pääsopijajärjestöt JUKO, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia ovat antaneet työtaisteluvaroituksen valtakunnansovittelijantoimistoon ja työnantajalle.

Tänään tiistaina 13. helmikuuta annettu työtaisteluvaroitus, jonka syyt on alleviivattu Tieteentekijöiden Liiton linkitetyssä tiedotteessa -- keskeiset kysymykset ovat liittyneet työnantajapuolen haluun poistaa tuntikatot ja sanella palkat, samalla kun määräaikaisuuksiin ei ole haluttu puuttua -- koskee ensi vaiheessaan Helsingin yliopistoa. Lakkovaroituksiin kuuluu neljäntoista päivän armonaika; ellei työehtosopimusta ole tänä aikana saavutettu, opetus seisahtuu Helsingin yliopistolla Kalevalan päivänä 28. helmikuuta. Tampereen yliopistolla vallitsee sopimuksettoman tilan aikana korotettu järjestövalmius, osoitamme täyttä solidaarisuutta Helsingin yliopiston kollegojamme kohtaan ja ylläpidämme omaa mahdollisuuttamme liittyä työtaisteluun, mikäli vastaava varoitus on annettava myös omalla yliopistollamme.

Tampereen yliopiston tieteentekijät, Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys, Professoriliitto ja muut kampuksilla toimivat ammatti- ja henkilöstöjärjestöt välittävät jäsenilleen säännöllisesti tietoa yliopistosektorin lakonuhasta. Tiedotteiden ohella jäsenistölle välitetään suoraa tietoa myös yleisissä henkilöstökokouksissa, jossa lakkopäällikkö on tavoitettavissa ja vastaa kysymyksiin suoraan. 

Torstaina 15. helmikuuta kello 11:00 järjestetään tiedotustilaisuus Kielikeskuksen neuvotteluhuoneessa Pinni B5078, ensisijaisesti Kielikeskuksen väelle. Samana päivänä on toinen vastaava tilaisuus Kaupin kampuksella kello 15:00, Arvo-rakennuksen huoneessa A210. Kaupin kampuksella toimivat tattelaiset ovat tervetulleita jälkimmäiseen tilaisuuteen. Myös muita tapaamisia on vireillä, ja niistä tiedotetaan mahdollisimman nopeasti. Lakkopäällikkö on tarvittaessa valmis saapumaan kaikkiin henkilöstökokouksiin, joiden järjestäminen on ehdottoman toivottavaa.

Varmistaaksemme tiedotuksen kulun mahdollisen työtaistelun oloissa pyydämme kaikkia Tatten jäseniä vaihtamaan jäsenrekisteriimme jo nyt henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa. Varaosoitteen voi toistaiseksi merkitä rekisterissä alustavasti esimerkiksi kohtaan "lisätietoja". Ellette muista tunnuksianne Tatten sivustolle, asiassa auttaa webmaster toni.m.pakkanen@uta.fi. 

Kehotamme kaikkia seuraamaan säännöllisesti tiedotteita Tatten Facebook-ryhmässä. Mikäli myös Tampereen yliopistolla annetaan lakkovaroitus, avaamme jäsenillemme tiedotusta varten myös viralliset työtaistelusivut.

Sopimuksettoman tilan aikana työtaisteluun valmistautuvan Helsingin yliopiston iskulause on "Me olemme yliopisto". Samaa tunnusta käytetään myös Tampereella.

 

Kaikissa kysymyksissä olkaa yhteydessä lakkopäällikkö Jussi Jaloseen, (e-mail: jussi.jalonen@uta.fi, j.o.jalonen@gmail.com, tel. +358 45 112 5777)

 
Public Sector Professionals (JUKO), Trade Union for the Public and Welfare Sectors (JHL) and the Federation of Salaried Employees Pardia, all of whom have represented the university employees in the ongoing negotiations for a new collective agreement, have today submitted an official warning of industrial action to the office of National Conciliator-General and the University employer.

The official strike warning issued today on February 13th is a first-stage measure, and at this point involves the University of Helsinki. A full English translation of the reasons which have led to this situation will be forthcoming; the main stumbling-blocks in the negotiations have been the desire of the employer to dictate wages and get rid of the regulations which allow the personnel to balance their teaching responsibilities with research. Strike warnings have fourteen days' period of grace. Assuming that there is no contract by this time, all teaching will cease at the University of Helsinki on the Kalevala Day on February 28th. During this period, the trade unions operating at the University of Tampere will maintain an elevated state of readiness. We will display full solidarity towards our colleagues at the University of Helsinki, and we will be ready to join the strike action, if a similar warning has to be issued also for the University of Tampere.

Tampere University Association of Researchers and Teachers (Tatte ry), Tampere University Associaton of Teachers and Lecturers (TaYLL), the local Professors' Union and other personnel organizations and trade unions operating at our campuses will keep all their members informed of the current threat of strike action on the university sector. Aside from regular bulletins, information will be distributed also in general meetings and assemblies aimed for personnel, where the Chairman of the Strike Committee will answer to all questions directly.

The first personnel meeting will be organized on Thursday, Febrauary 15th at 11:00 at the conference room of the Language Center, Pinni B5078. The session is aimed first and foremost to the personnel of the Language Center, who are all asked to show up. On the same day, another meeting will take place at the Kauppi campus at 15:00, in the A210 room of the Arvo building. All Tatte members located in the Kauppi campus are welcome in this session. Other meetings are being organized, and information on them will be distributed as quickly as possible. The Chairman of the Strike Committee is ready to show up at all personnel meetings. Organizing such meetings is highly recommended.

In order to secure communications during possible industrial action, we also ask all our members to submit another, personal e-mail to the Tatte register already now. At this point, you may attach this contact info in the part "additional information" ("lisätietoja") in the registry. Assuming that you do not have an access to the register, we ask you to contact webmaster toni.m.pakkanen@uta.fi.

We ask everyone to follow regularly bulletins and information in Tatte's Facebook group. Assuming that a strike warning will be issued also at the University of Tampere, we will open an official strike info page for our members at our website.

During this period when no collective employment agreement is in place and the Helsinki University is preparing for strike action, a slogan "We are the University" will be used also in Tampere.


In all questions, please contact the Chairman of the Strike Committee Jussi Jalonen (e-mail: jussi.jalonen@uta.fi, j.o.jalonen@gmail.com, tel. +358 45 112 5777)