Helsingin yliopiston kysely työtaisteluun osallistumisesta -- Helsinki University and the questionaire on strike participation

14.2.2018

Helsingin yliopisto on tänään ilmoittanut lähettävänsä työntekijöilleen "erillisen kyselyn osallistumisesta mahdolliseen työtaisteluun palkanmaksun ja opetuksen järjestämisen vuoksi". Työnantajalla ei ole valtuuksia tehdä tämänlaisia kyselyjä.

Työnantajapuolen harjoittama tietojen kerääminen työtaistelutoimiin osallistumisesta on tulkittavissa työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamiseksi (Rikoslain 47. luku, 5§). Helsingin yliopiston esimerkki on huolestuttava toimenpide lakonuhan alla, eikä yliopistolla ole työnantajana mitään oikeutta esittää moisia kysymyksiä henkilöstölle. Mikäli vastaavaa ilmenee muissa yliopistoissa, tulee henkilöstön tietää oikeutensa ja jättää vastaamatta näihin tiedusteluihin.

Helsingin yliopisto on myös tiedotteessaan esittänyt työnantajapuolen vakiintuneen version työehtosopimusneuvotteluista. Tiedotteessa on puhuttu "henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiprosessin keventämisestä", mikä on eufemismi työnantajapuolen entistäkin suuremmalle yksipuoliselle saneluoikeudelle palkkojen suoriutumisosan suhteen, sekä lisäksi myös "palkankorotustarjouksesta", vaikka neuvotteluissa tehty aloite uransa alkuvaiheessa olevien tutkijoiden paremmista palkoista ei päässyt eteenpäin.


Helsinki University has today informed that every employee will be asked to answer "a special questionaire on their participation in the possible labor action, in order to arrange salaries and teaching." The employer has no authority to issue such questionaries.

The employer's attempt to gather personal data or information on the participation in labor action is in violation of the employees' freedom of assembly (Finnish Criminal Law, Chapter 47, paragraph 5). With the impending strike in the horizon, this example which the Helsinki University is setting is a drastic measure and a source of potential concern for all of us. The university as an employer has no right to inquire such matters from the employees. In case such attempts are made in other universities, the personnel should know their rights and leave these inquiries totally unanswered.

Helsinki University has also repeated the now-established employer's version of the recent collective agreement negotiations. The bulletin speaks of "simplifying the evaluation process of the personal salary element and performance level", which is an euphemism to a wider power of the employer to dictate salaries unilaterally. In addition, the text also mentions "salary increase", even though the initiatives which the Union negotiators specifically made for a salary increase for early-stage researchers did not get anywhere at the negotiation table.