Torjuttu yliopistosopimus, 28.2. -- Rejected university compromise, Feb' 28th

27.2.2018Sivistystyönantajat on hylännyt valtakunnansovittelussa tehdyn kompromissiesityksen yliopistojen uudeksi työehtosopimukseksi. Tämän seurauksena lakko sulkee Helsingin yliopiston 28. helmikuuta 2018. Tampereen yliopiston työntekijät valmistautuvat omaan työtaisteluunsa 7. maaliskuuta.


Työnantajapuolen hylkäämä sovittelutarjous oli kaksivuotinen sopimus yleisen linjan mukaisilla korotuksilla, joka ei sisältänyt välittömiä muutoksia varsinaisiin työehtoihin suuntaan tai toiseen. Osa palkankorotuksista olisi hoidettu järjestelyerinä; osa olisi jäänyt toteutumatta, jos erityinen palkkausjärjestelmätyöryhmä ei olisi päässyt sopuun uudesta palkkausjärjestelmästä ennen marraskuuta. Palkkausjärjestelmän täydellinen uudistaminen ja suora saneluoikeus suoritusosaan oli alusta asti työnantajapuolen tärkein tavoite.

Sovitteluehdotus tavoitteli kompromissia. Ehdotetun palkkausjärjestelmätyöryhmän tehtävänä olisi ollut alimpien henkitasojen (0%) poistaminen, ja työntekijäpuolella olisi ollut myös mahdollisuus vaikuttaa tähän prosessiin itse sen sijaan, että kaikki olisi jäänyt vain työnantajapuolen saneluvaltaan. Uudistus olisi toteutuessaan edesauttanut palkkasuhteessa olevia nuoria tutkijoita. Samaten olisi perustettu neuvottelutyöryhmiä opetustapojen ja opetusmuotojen huomioimiseksi sekä määräaikaisuuksiin puuttumiseksi, työntekijäpuolen toiveiden mukaan.

Tämä oli ehdotus, joka valtakunnansovittelussa saavutettiin, ja jonka toteuttamiseen oli kaikki mahdollisuudet. Yliopistojen työntekijäpuolta edustavat neuvottelujärjestöt hyväksyivät tämän yksimielisesti. Sen sijaan Sivistystyönantajat torjuivat tämän esityksen.

Työnantajapuolen kieltäydyttyä kompromissitarjouksesta Helsingin yliopisto lakkoilee huomenna. Tampereen yliopisto valmistautuu liittymään työtaisteluun viikon kuluttua keskiviikkona 7. maaliskuuta.

 


The Association of Finnish Independent Education Employers has today decided to reject the mediated compromise to the university labor dispute and the proposal for a new university collective agreement. As a result, a strike will close down the University of Helsinki on February 28th, 2018. The staff at the University of Tampere prepares for its own strike on March 7th.


The proposed mediated compromise, rejected by the university employer, consisted of a two-year agreement with salary raises generally in line with the overall national level. No immediate changes in work terms in one way or the other were included. The allocation of the salary raises was partly supposed to be negotiated locally, and some of the raises would not have happened at all, assuming that the new work group founded to reform the university salary system would have not reached a solution on the issue by November. A total reform of the salary system, with unilateral power to dictate the personal performance salary component, was one of the main goals of the university employer from the beginning of the negotiations.

The mediated compromise attempted to strike a balance. One of the tasks of the salary reform group was to remove the lowest performance levels (0-percent). The employees' side would have been allowed to influence this process, instead of simply being subjected to dictated wages. The arrangement, if successful, could have potentially benefited early-stage researchers, who would have been allowed to start at somewhat higher performance levels. Further work groups were to be founded to negotiate on other issues which the employees' side regarded important, namely on how to take into account new forms and methods of teaching, as well as how to develop the deployment of fixed-term contracts.

This was the resolution reached at the national conciliator-general's office; it was promising, and it had every possibility of success. The contracting organizations representing the university employees accepted this unilaterally. The Association of Finnish Independent Education Employers, however, rejected this proposal.

With the university employer's refusal to compromise, the University of Helsinki will close down as a result of mass labor action tomorrow. The personnel at the University of Tampere will prepare to join the strike on March 7th.