Uusi yliopistosopimus; The New University Agreement

7.3.2018


Yliopistojen työehtosopimusta koskeva työriita on ratkennut. Kohtuullisena pidetty sopimus merkitsee sitä, että Suomen yliopistojen tutkijat ja opettajat ovat voittaneet historiansa ensimmäisen työtaistelun.

Yliopistosektorin uuden työehtosopimuksen keskeiset ovat luettavissa Julkisalan Koulutettujen tiedotteesta, joka ilmestyi heti tuoreeltaan neuvottelujen ratkettua ja lakonuhan peruunnuttua. Uusi ehdotus säilyttää palkankorotukset ennallaan, ja palkkausjärjestelmää uudistetaan yhteisessä työryhmässä. Nimitettävän työryhmän tehtävänanto ottaa aikaisempaa, Sivistystyönantajien 28.2. torjumaa sovintoehdotusta paremmin huomioon määräaikaiset työsuhteet ja vähitellen vaativammiksi muuttuneet työtehtävät. Neuvotteluissa siis saatiin lopulta läpi yliopistolaisille sisällöllisesti tärkeitä kysymyksiä.

Palkkatyöryhmän tehtävä on edelleenkin alimpien henkitasojen (0%) poistaminen. Alin henkitaso olisi 4-10%, siinä missä 28.2. pöydällä olleessa sopimuksessa se oli 4-12%. Tämä merkitsi hyvin vähäistä myönnytystä Sivistystyönantajien suuntaan. Olennaista on se, että nollaprosenteista voidaan päästä eroon, mikä olisi eduksi uransa alkuvaiheessa oleville palkkasuhteessa oleville tutkijoille. Sopimuksen mukaan henkilökohtaisen suoriutumisen keskiarvoja ei saa päästää laskemaan eri palkkaluokissa. 

Aiemman 28.2. esitellyn sovitteluesityksen tapaan muissa perustettavissa työryhmissä tarkastellaan muun muassa uuden työaikalain vaikutuksia ja määräaikaisten työsopimusten käyttöä. Palkansaajapuolella on työryhmissä sananvaltaa. Tämän lisäksi luottamusmiesjärjestelmä kohenee ja luottamusmiesten palkkioita korotetaan; korotus on huomattavasti alle yleisen tason, mutta Sivistystyönantajien alkuperäinen tavoite oli luottamusmiesjärjestelmän yksiselitteinen heikentäminen.

Kun ottaa huomioon, että sopimuksen sisältökohdat vastaavat palkansaajapuolen toiveita hieman paremmin kuin 28.2. työnantajapuolen kaatamassa esityksessä, voi todeta Suomen yliopistojen tutkijoiden ja opettajien voittaneen työtaistelunsa. Sivistystyönantajat hylkäsi sopimuksen, joka olisi ollut työnantajapuolelle edullisempi, ja joutui lopulta tyytymään tasapainotettuun, mutta palkansaajien kannalta hieman parempaan vaihtoehtoon. Helsingissä lakkoillut yliopistoväki ja Tampereella omaan työtaisteluunsa valmistautuneet tutkijat edesauttoivat valmiudellaan sitä prosessia, jossa Sivistystyönantajien ajamat heikennykset torjuttiin ja yliopistoille saatiin neuvoteltua reilu sopimus.

Tatte ry:n puheenjohtaja Jarkko Toikkanen kommentoi sopimusta välittömästi työriidan ratkettua tiistaina 6. maaliskuuta: -- Tiivistäen voi sanoa, että kyllä kannatti taistella. Sopimuksen suurimmat edut kohdistuvat urapolkunsa alku- ja keskivaiheilla tarpoviin, ja monista tärkeistä kysymyksistä päästään keskustelemaan, eikä ainoastaan kuuntelemaan, työryhmiin. Signaali on annettu.


The university labor strife has been resolved. The collective agreement has been regarded as a reasonable accomplishment. Overall, its contents can be seen as a victory for the Finnish university researchers and teachers, in their very first labor action.
 

The central parts of the New University Agreement were published in Finnish in the bulletin of the Public Sector Professionals, which was circulated instantly after the negotiations reached an accord and the impending strikes were called off. This new proposal has retained the salary raises, and the reform of the salary system will be enacted in a joint work group. The instructions for the work group adress the question of fixed-term contracts and job positions that have gradually become more demanding; in this respect, this is, in fact, an improvement over the earlier mediated proposal which the Independent Education Employers rejected on February 28th. Important goals were thus reached in the negotiations.

The goal of the salary system reform is still to remove the lowest performance levels (0%). The lowest level would be 4-10%, whereas the earlier mediated proposal on Feb' 28th suggested a level of 4-12%. This is a very minor compromise, intended as a nod towards the Independent Education Employers. What is important is the possibility to get rid of the zero percentages, which would benefit early-stage researchers. In accordance to this agreement, the averages for personal performance in different salary categories must not be allowed to drop.

Just as in the earlier mediated proposal in February 28th, further issues such as the effects of the new working hours act and the deployment of fixed-term contracts will also be negotiated in work groups. Finally, the shop steward system will be strengthened, and compensations for shop stewards will be boosted. The compensations will be below the overall level, but the original goal of the Independent Education Employers aimed towards actual weakening of the shop steward system.

Considering that the actual contents of the agreement are somewhat more responsive to the employees' wishes than the earlier proposal which the university employer rejected on February 28th, the conclusion is fairly obvious. Researchers and teachers working in Finnish universities have won their labor action. The Independent Education Employers rejected a proposal which would have been more favorable for the university employer than this balanced and improved deal which they eventually had to accept, and which serves the employees' interests somewhat better. The university employees who stood on the strike picket line in Helsinki, and the researchers who prepared for their own labor action in Tampere, were instrumental in facilitating this process which made it possible to thwart the demands of the Independent Education Employers and negotiate a fair contract for the university sector.

Jarkko Toikkanen, the President of Tatte ry, commented the new contract immediately after an accord was reached on Tuesday, March 6th (freely translated from Finnish original): -- In short, this struggle was worth it. The greatest advantages of this new agreement focus on researchers on the early or middle stages of their career, and many important issues are subjected to discussion, and not simply dictation, in new work groups. A signal has been sent.