TATTE kyseenalaistaa konsistorivaalien ehdokaslistojen oikeellisuuden

15.3.2018

Uuden Tampereen yliopiston konsistorivaalien ehdokaslistat julkaistiin 14.3. keskiviikkona. Listoille on hyväksytty Tampereen teknillisen yliopiston puolelta useita henkilökunnan jäseniä, joiden ei äskettäin 10.2. vahvistetun vaalijohtosäännön mukaan tulisi olla listalla.

Tampereen yliopiston vaalisäännön 3 § määrittelee, että ”vaalikelpoisia eivät ole yliopiston rehtori, provosti, vararehtorit, dekaanit, varadekaanit eivätkä rehtorin suorat palvelujohtaja-alaiset eivätkä vaalitoimikunnan jäsenet”. Professorien ja apulaisprofessorien listalla (ryhmä 1) on ehdokkaiksi listattu kuitenkin Jarmo Takala (vararehtori), Marko Seppänen (koulutusvaradekaani) ja Jyrki Vuorinen (dekaani). Muun opetus- ja tutkimushenkilöstön sekä muun henkilöstönhenkilökunnan listalla (ryhmä 2) ovat niin ikään Mika Grundström (dekaani), Heli Harrikari (dekaani) ja Pauli Kuosmanen (dekaani). Näiden ehdokkaiden hyväksyminen listalle on ristiriidassa vaalisäännön kanssa.

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n kanta on, että vaalisääntöä pitää noudattaa niiltä osin kuin sitä ei kirjaimellisesti rajata siirtymämääräyksissä. Siirtymämääräyksiin liittyen johtosäännön 22 §:ssä viitataan vaalisäännön muihin pykäliin, muun muassa vaalisäännön 2 §:ään (Vaalioikeus ja ryhmäjako). Siirtymämääräyksissä ei ole perustetta sille, että vaalikelpoisuudesta säätävä 3 § olisi sivuutettavissa. Niin ikään vaaliasettelun aikana ei ole yleisesti esitetty, että 3 §:ää noudatettaisiin vain osittain.

Jos vaalikelpoisuutta koskevan 3 §:n rajoituksia ei huomioida sillä perusteella, että ehdokkaat eivät ole tulevan yliopiston dekaaneja tai vararehtoreita, kyseenalaistuu vaalisäännön muidenkin osien tulkinta siirtymävaiheessa. Koska uutta yliopistoa ei ole vielä olemassa, kenelläkään ei ole työsuhdetta siihen organisaatioon, jonka konsistoriin heitä valitaan. Tällöin käytännössä kukaan ehdokkaista ei olisi vaalikelpoinen tai kuka tahansa olisi voinut ilmoittautua ehdokkaaksi mihin kiintiöön tahansa. Ei ole syytä uskoa, että siirtymämääräyksissä on näin tarkoitettu.

Pyydämme vaalilautakuntaa korjaamaan virheen ehdokasasettelussa pikimmiten poistamalla ehdokasluettelosta henkilöt, joilla ei ole vaalikelpoisuutta vaalisäännön 3 §:n perusteella.

 


Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n hallitus, 15.3.2018