Konsistorivaalien äänestysviikko alkaa, Academic Board elections week begins!

18.3.2018


Tampereen yliopiston konsistorivaalien äänestys on käynnissä 19.-26. maaliskuuta. Tatte ry seuraa vaaleja ja välittää informaatiota ehdokkaista.

Konsistorivaalit ovat erittäin tärkeät etenkin uuden johtosäännön moninaisten ristiriitaisuuksien ja tulevan yliopiston itsehallinnon takia, ja kaikkien yliopistoyhteisön jäsenien on syytä käyttää äänioikeuttaan. Tietoa vaaleista ja äänestysohjeet on julkaistu yliopiston intrassa.

Konsistorivaalien aikana Tatte ry ylläpitää erityisiä vaalisivuja, joille on kerätty tietoa ehdokkaina olevista yhdistyksen jäsenistä sekä myös konsistorivaalien mediaseurantaa. Jälkimmäiseen osioon on karttunut julkaistavaa jo ennen vaaleja. Viimeisimpänä yhdistyksen entinen puheenjohtaja Maija Mattila on julkaissut Tieteentekijöiden Liiton blogissa avoimen kirjeen yliopistoyhteisölle ja vaaliehdokkaille.

Vaalisivuille on koottu myös Tatte ry:n vaalikyselyyn vastanneen neljän ehdokkaan esittelyt, joihin kannattaa tutustua. Tatte ry korostaa jäsenilleen, että konsistorivaalit ovat henkilövaalit, joissa ehdokkaat ovat ilmoittautuneet ehdokkaiksi konsistoriin yksittäisinä henkilöinä. Suhteellinen vaalitapa ei ole näissä vaaleissa voimassa, mikä on syytä ottaa oppiaineittain, tiedekunnittain tai muulla tavoin huomioon äänestyspäätöksiä tehdessä.

Ehdokkaina olevat Tatte ry:n jäsenet Hanna Kuusela, Kirsi Lumme-Sandt ja Jussi Jalonen ovat tavattavissa Päätalon alakuppilassa tiistaina 20.3. kello 15-16 ja Kaupin kampuksella Arvo-talon kahvilassa torstaina 22.3. kello 14-15. Avoimissa vaalikuppiloissa voi tulla juttelemaan ehdokkaille ja kyselemään heiltä, mistä näissä vaaleissa on merkitys.

Vaaleille on myös Facebook-tapahtuma, joka on Tattesta riippumaton. Hyvää vaaliviikkoa kaikille! Muistakaa käyttää ääntänne!


Election for the Academic Board in the new University of Tampere is underway from March 19th to March 26th. Tatte ry will maintain a close watch on the elections and distribute info on the candidates.

The elections are highly important, particularly given the recent controversy over the new regulations and the questions of autonomy in the new university consortium. All members of the university community are strongly advised to exercise their right to vote in these elections. Info on how to vote is available in the University Intra.

During the Academic Board elections, Tatte ry will maintain special election pages, also in English, which will provide info on the Tatte members who are running as candidates. The pages include the profiles of those four candidates who answered Tatte's election questionnaire, and the questionnaire and the answers are well worth a look. Tatte ry emphasizes that there are no lists, and no proportional counting of votes in these Academic Board elections. According to the current election rules, all candidates are running as individual candidates. There are no lists in the Academic Board elections, and no proportional counting of votes. You vote for the individual candidate. Faculties, departments, research units or other groups may have their own independent discussions on which candidate to recommend.

The three members of the Tatte ry who are running as candidates --  Hanna Kuusela, Kirsi Lumme-Sandt and Jussi Jalonen -- can be met at the downstairs cafeteria of the Main Building on Tuesday, March 20th, 15:00-16:00 and at the Kauppi campus in the cafeteria of the Arvo Building on Thursday, March 22nd, 14:00-15:00. These open cafeteria sessions are a good opportunity to meet the candidates and ask them more about what's at stake in these elections!

The elections also have their own Facebook event, set up independently from Tatte. With these words, have a good election week! Remember to vote!