Tatten puheenjohtajan vaaliterveiset, Tatte's President's election greetings

19.3.2018


Tampereen uuden yliopiston konsistorivaalin äänestysaika on alkanut tänään ja jatkuu intran sähköisessä äänestysjärjestelmässä ensi maanantaihin asti. Vaalin tulos julkistetaan viimeistään ensi viikon torstaina 29.3.

Tatten puheenjohtajana haluan kannustaa tattelaisia ja muita yliopistoyhteisön jäseniä ensinnäkin äänestämään sankoin joukoin, sillä Tampere3:n nykytilanne vaatii aktiivisuutta, ja toiseksi valitsemaan ehdokkaansa itsehallinnon puolustajien joukosta. Helmikuinen siirtymäkauden hallituksen toimintaa vastaan kohdistunut ulosmarssi oli voimanosoitus yliopistoyhteisön yhtenäisyydestä, ja nyt samaa henkeä kaivataan vaaliuurnilla.

Tattelaiset opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaaliehdokkaat II-ryhmässä ovat Hanna Kuusela, Jussi Jalonen ja Kirsi Lumme-Sandt, jotka kaikki ovat erinomaisia tekijöitä. Tatten vaalisivuilta löydät lisätietoa heidän ideoistaan ja näkemyksistään.

Tattelaisten ehdokkaiden vaalikärki on itsehallinnon puolustaminen, ja he ovat valmiita taistelemaan sen puolesta. Tämän lisäksi Hanna, Jussi ja Kirsi osallistuvat asiantuntevasti ja yhteistyökykyisesti kaikkiin muihin konsistorin tehtäviin, joilla ohjataan opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuutta uudessa yliopistossamme. He tarvitsevat ääntäsi.

___
 

The voting in the Academic Board elections for the new Tampere University has started today, and will go on until next Monday in the electronic voting system (intra). The results of the elections will be published no later than Thursday the 29th.

As Tatte's President, I want to encourage Tatte members and others in the university community firstly to vote in masses, because Tampere3's present situation requires that we stay active, and secondly to choose their candidate from among the defenders of university autonomy. The walkout we staged in February, in protest against the transitional board of the new university, was truly a show of strength on the unity of the university community. That same spirit is now required at the voting booths.

Tatte's candidates, who represent teaching and research staff in group 2, are Hanna Kuusela, Jussi Jalonen, and Kirsi Lumme-Sandt, all outstanding individuals who get things done. You can find more details on their ideas and insights in Tatte's election pages.

The electoral spearhead of Tatte's candidates is defending university autonomy, and they are ready to fight for it. What's more, Hanna, Jussi, and Kirsi will participate expertly and cooperatively in all the duties the Academic Board will assume regarding the future of teaching and research in the long run in the new university. They need your vote.

 

Jarkko Toikkanen

Tatten puheenjohtaja / Tatte's President