Ehdota vuoden tieteentekijää!

8.5.2018


Tieteentekijöiden liitto antaa tänäkin vuonna perinteiseen tapaan tunnustuksen "henkilölle tai taholle, joka on tuonut positiivista julkisuutta liitolle ja sen ajamille asioille". Ehdotuksen voi lähettää 31. toukokuuta mennessä.

Valinnan perusteena voi olla totuttuun tapaan ansioituminen opetus-, tutkimus- tai muussa yliopistotyössä sekä vaikuttavat julkaisut. Yhtä lailla perusteina voivat olla myös aktiivisuus ja vaikuttaminen yliopistopolitiikkaan, osanotto julkiseen tiedepoliittiseen keskusteluun, yliopistoyhteisön hyvinvoinnin edistäminen, tutkijoiden ja opettajien edunvalvonta, ja muu vastaava aktiivisuus.

Vuoden tieteentekijän ohella voi ehdottaa myös yksittäistä tieteentekoa. Jos haluaa käyttää kriittisen puheenvuoron, on mahdollista esittää myös vuoden tieteenteon estettä. Ehdotukset voi tehdä liiton verkkolomakkeen kautta.