Tiedote: Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä valitus hallinto-oikeuteen

8.5.2018


Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä on jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Tampereen yliopiston vaaleilla valitun konsistorin – eli akateemisen hallituksen – 19 jäsenestä 10 jätti maanantaina 7.5.2018 valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Valituksessa haetaan muutosta päätöksiin, joissa konsistorin ulkopuolinen jäsen on valittu konsistorin puheenjohtajaksi ohi vaalien. Puheenjohtajan valinnan on tehnyt laajasti arvostelua herättänyt niinsanottu siirtymäkauden hallitus, jonka puheenjohtajana toimii Marja Makarow.

Valituksen taustalla on pitkään jatkunut lainopillinen kiista siitä, miten yliopistolakia sovelletaan säätiöyliopistoissa ja uudessa Tampereen yliopistossa. Tampereen yliopiston yliopistoyhteisö on useaan otteeseen esittänyt kriittisiä näkemyksiä johtosäännöstä ja etenkin konsistorin ulkopuolisen puheenjohtajan asemasta, jonka tulkitaan olevan lainvastainen.

Yhteisö on kritiikissään nojannut esimerkiksi hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpään ja julkisoikeuden professori Juha Lavapuron lausuntoihin, joissa konsistorin ulkopuolisen puheenjohtajan asema tulkitaan yliopistolain vastaiseksi.

”Tampereen yliopiston käynnistämiseen on liittynyt runsaasti lainopillisia epäselvyyksiä. Tilanne on edennyt niin pitkälle, että olemme pakotettuja hakemaan tuomioistuimelta kannan tehtyihin ratkaisuihin, koska niiden laillinen perusta on kyseenalainen”, toteaa yksi valituksen jättäneistä konsistorin jäsenistä Ilona Taubert.

”Tavoitteenamme on saada oikeudellinen selvyys laajemminkin siihen, onko perustuslakia ja yliopistolakia noudatettu säätiöylipistoissa”, toteaa valituksessa mukana ollut konsistorin jäsen Mikko Lampo.

”Säätiöyliopistot, kuten Aalto-yliopisto, ovat tuoneet oikeudellista epäselvyyttä suomalaiselle yliopistokentälle. Niiden toiminnan suhteesta yliopistolakiin on ollut epäselvyyttä siitä asti, kun uusi yliopistolaki hyväksyttiin vuonna 2009. Kiireellä ja huolimattomasti tehty yliopistolaki on aiheuttanut sekaannusta siinä, toteutuuko perustuslain turvaama yliopistojen itsehallinto säätiöyliopistoissa. Nyt pyrimme saamaan tähän ratkaisun tuomioistuimesta”, Lampo lisää.

Valituksen jättäjät vaativat, että hallinto-oikeus kumoaa lainvastaiset päätökset, jotka koskevat puheenjohtajan asemaa, koska yliopistoyhteisön ryhmät eivät ole valinneet dekaani Antti Lönnqvistiä yliopistolain 26 §:ssä tarkoitetulla tavalla konsistoriin eikä hänellä ole siten oikeutta osallistua konsistorille kuuluvan päätösvallan käyttämiseen.

Valituksen jättivät: professori Mari Hatavara, professori Arto Haveri, professori Risto Kunelius, professori Eeva Moilanen, erikoissuunnittelija Ismo Isopoussu, yliopistotutkija Hanna Kuusela, tutkimuskoordinaattori Kirsi Lumme-Sandt, yhteiskuntatieteiden ylioppilas Janne Kajander, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Mikko Lampo ja kasvatustieteen ylioppilas Ilona Taubert.

Uuden Tampereen yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Kysymys uuden yliopiston konsistorin puheenjohtajan lainmukaisuudesta on parhaillaan myös eduskunnan oikeusasiamiehen käsiteltävänä. 


Liite: hallinto-oikeudelle osoitettu valitus.

 

Lisätietoja:

Konsistorin jäsen Mikko Lampo, p. 040 8481 232

Konsistorin jäsen Ilona Taubert, p. 0400 296 457

 

Liitteet