Vetoomus yliopistoyhteisön edustuksesta uuden Tampereen yliopiston hallituksessa

8.6.2018


Tampere3-prosessissa on meneillään vaihe, jossa hallituksen nimitys on käynnissä. Yksi keskeinen kysymys koskee yliopistoyhteisön edustusta hallituksessa. Tatte kehottaa jäseniään vetoamaan suoraan yliopiston konsistorin jäseniin, jotta yliopistolaisten edustus hallituksessa voitaisiin turvata.

Yliopiston hallituksen nimitysprosessin yhteydessä istuva siirtymäkauden hallitus on tehnyt muutenkin kiistanalaiseen johtosääntöön omavaltaisia muutoksia, jotka kaventavat konsistorin valtaa. Kuluvan viikon aikana yliopiston juristeilta saatiin myös lausunto, joka kiisti yliopistoyhteisön jäsenten oikeuden istua hallituksessa. Tampere3-wikissä julkaistun Veli-Markus Tapion lakimieslausunnon mukaan yliopistoyhteisön edustukselle hallituksessa ei ole esteitä, ja yliopistoautonomia huomioiden se on jopa perusteltua. Seuraavana päivänä opetus- ja kulttuuriministeriö antoi samansisältöisen lausunnon. Yliopiston lakimiesten lausunto, joka oli yhteneväinen Teknologiateollisuuden toiveiden kanssa, asettui näin sisällöltään kyseenalaiseen valoon tarkoitushakuisena tulkintana.

Tampereen korkeakoulusäätiön perustajissa johtovaltaa käyttänyt Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen käytti tästä huolimatta ministeriön lausunnon jälkeen taas uuden puheenvuoron, viestittäen, että yliopiston hallitukseen tulisi nimittää vain "riippumattomia" jäseniä, joilla ei voi olla työsuhdetta yliopistoon. Tampereen yliopiston tieteentekijöiden emeritapuheenjohtaja Maija Mattila kommentoi tätä puheenvuoroa tuoreeltaan huomauttaen sen erheellisyyksistä.

Hallituksen kokoaminen ulkopuolisista ja vaaleilla valitun konsistorin vallan kapeneminen hallituksen nimittämisessä ovat vakavia asioita yliopiston autonomian kannalta. Yliopistolaisten edustus omassa hallituksessaan on itsehallinnon kannalta elintärkeä asia, etenkin kun tulevan hallituksen käsissä on myös kysymys perustuslain kanssa ristiriitaiseksi todetusta johtosäännöstä. Eilisessä puheenvuorossaan akatemiaprofessori Pertti Alasuutari arvosteli siirtymäkauden hallituksen toimia ja Teknologiateollisuuden roolia kovin sanoin ja hämmästeli "hallintorakennetta, jossa henkilöstö on syrjäytetty".

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry kehottaa kaikkia yliopistoautonomiasta huolestuneita jäseniään vetoamaan aktiivisesti molempia yliopistojamme, myös ja etenkin Tampereen Teknillistä Yliopistoa edustaviin konsistorin jäseniin tässä asiassa. Konsistorin jäsenten nimet on listattu täällä, ja konsistorin puheenjohtajana toimii Antti Lönnqvist. Kehotamme jäseniämme vaatimaan sähköpostiyhteydenotoissa painokkaasti, että yliopistoyhteisöllä olisi edustus tulevassa hallituksessa. Tällä hetkellä yliopistoyhteisön kenttäväen on käytettävä omaa ääntään, ja käytettävä sitä suoraan.