Kannanotto yliopistoyhteisön edustukseen Tampereen uuden yliopiston hallituksessa

14.6.2018


Kysymys Tampereen uuden yliopiston hallituksesta tulee konsistorin päätettäväksi kuluvan viikon perjantaina, 15. kesäkuuta. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry vaatii, että uuden yliopiston hallituksessa on turvattava myös yliopistoyhteisön edustus, ja hallitukseen on nimitettävä yliopistoyhteisön omia edustajia.

Kannanotto nojaa yliopistojen autonomian periaatteeseen, joka on taattu perustuslaissa ja yliopistolaissa. Uutta yliopistolakia käsiteltäessä perustuslakivaliokunta totesi, että myös säätiöyliopistojen kohdalla on taattava itsehallinnon toteutuminen. Valiokunta totesi kahdessa lausunnossaan, että ”mikään lainsäätäjän valitsema sääntelyvaihtoehto ei saa johtaa siihen, että yliopistoyhteisö ei voi valita hallituksen enemmistöä yliopiston sisäisistä ryhmistä” ja ”myös säätiöyliopiston hallituksen kokoonpanon on määräydyttävä yliopistoyhteisön itsensä päätöksin ja vastaavia periaatteita noudattaen kuin julkisoikeudellisissa yliopistoissa”. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tämänhetkisen hallituksen nimeämisprosessin aikana myös vastannut Tampereen yliopiston konsistorin pyyntöön yksiselitteisesti, että ”säätiön perustamiskirja tai sen säännöt taikka säätiölaki eivät oikeudellisesti estä konsistoria valitsemasta yliopistoyhteisönsä jäsentä hallitukseen nyt tai myöhemmässä vaiheessa”.

Yliopistolain 24§ takaa säätiön perustajille kolme paikkaa säätiöyliopiston seitsenjäsenissä hallituksessa, joten konsistorilla on halutessaan täysi valta nimittää myös hallitus, jossa yliopistoyhteisön edustajilla on enemmistö, tavalla joka mahdollistaa "tieteiden ja taiteiden sekä yhteiskuntaelämän ja elinkeinoelämän kotimaisen ja kansainvälisen korkeimman tason asiantuntemuksen". Kaikki mahdollisesti esitetyt kirjaukset, joissa yliopistoyhteisön edustajat pyritään sulkemaan kategorisesti hallituksen ulkopuolelle, ovat ristiriidassa itsehallinnon kanssa ja niitä ei tule hyväksyä.

Meneillään oleva hallituksen nimitysprosessi on osoittautunut kivuliaaksi ja herättänyt yliopistoyhteisössä paljon huolta ja keskustelua. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry paheksuu jyrkästi siirtymäkauden hallituksen puuttumista uuden hallituksen nimitysprosessiin johtosäännön yksipuolisilla muutoksilla sekä yleistä väheksyvää suhtautumista yliopistoautonomiaan. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry pitää myös selvänä, että konsistorin tilapäisellä, vaalien ohi ja ilman yliopistoyhteisön mandaattia nimitetyllä puheenjohtajalla ei voi olla valtuuksia osallistua hallituksen nimitysprosessiin, etenkin kun edes nykyinen johtosääntö ei hänelle tämänlaisia valtuuksia suo, ja kun hänen asemaansa koskeva valitus on menossa käsittelyyn hallinto-oikeudessa. Tampereen yliopiston tieteentekijät ry vaatii, että puheenjohtaja Antti Lönnqvist pidättäytyy käyttämästä äänioikeuttaan tai muita yksipuolisesti muutetun johtosäännön puitteissa hänelle annettuja valtuuksia nimityskomitean asettamisessa tai hallituksen nimittämisen valmistelussa, jotta hallituksen nimittäminen voisi tapahtua lainmukaisesti.

 

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n hallitus, torstaina 14.6.2018