Tiedote: Pettymys uudessa Tampereen yliopistossa: yliopistoyhteisö rajautumassa pois hallituksesta

15.6.2018


Uuden Tampereen yliopiston konsistori teki 15.6.2018 pidetyssä kokouksessaan kiistanalaisen päätöksen, joka rajoittaa merkittävästi yliopistoyhteisön asemaa ja sen mahdollisuutta osallistua tulevan yliopiston hallitukseen.

Päätös tehtiin äänin 10-10, ja sen ratkaisi vaalien ohi nimitetyn puheenjohtajan ääni. Kymmenen konsistorin yhdeksästätoista vaaleilla valitusta jäsenestä jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

”Tänään tehtiin historiallinen yliopistoyhteisöä vähättelevä päätös”, sanoo konsistorin jäsen yliopistotutkija Hanna Kuusela. “On mahdollista ja ikävä kyllä todennäköistä, että päätöstä tulkitaan niin, ettei hallitukseen enää voisi valita työsuhteessa olevia ihmisiä”, Kuusela lisää. 

Tehdyn kirjauksen mukaan yliopistoyhteisön jäsenet "vaarantavat hallituksen riippumattomuuden". Käytännössä kirjauksella viitataan yliopiston työntekijöihin, kuten professoreihin, tutkijoihin, opettajiin ja muuhun henkilökuntaan. Kaikki Tampereen yliopiston keskeiset henkilöstöjärjestöt ja ylioppilaskunta olivat tehneet kannanotot, joissa vastustettiin tällaista kirjausta. Tampereen yliopiston henkilöstön enemmistöä edustavat järjestöt vetosivat konsistoriin sen puolesta, että yliopistoyhteisön merkitystä kunnioitettaisiin myös tulevassa hallituksessa. Myös opetusministeriö ja Tampereen yliopiston hallitus ovat todenneet, että ”säätiön perustamiskirja tai sen säännöt taikka säätiölaki eivät oikeudellisesti estä konsistoria valitsemasta yliopistoyhteisön jäsentä hallitukseen”.

Eriävän mielipiteeen jättäneiden mukaan yliopistoyhteisön jäsenten pitäisi yksiselitteisesti olla kelpoisia hallitukseen, mutta tehty päätös vaarantaa vakavasti tämän mahdollisuuden ja yliopistoyhteisön aseman.

“On erittäin vaikea ymmärtää, miksi tehtiin päätös, jonka tulkinnalla ylintä tutkimusta ja opetusta edustavat yliopistoyhteisön jäsenet on mahdollista rajata pois yliopiston hallituksesta. Hallituksen jäsenten tulee lainkin mukaan edustaa korkeimman tason asiantuntemusta, ja yliopistoissa jos missä sitä on”, toteaa konsistorin jäsen, professori Mari Hatavara.

”Päätös tulee repimään yliopistoyhteisöämme syvästi, eikä sen voi ajatella rakentavan yhteishenkeä ja luottamusta yhteisön sisällä. Valtaosassa Suomen yliopistoja on hallituksessa useampi yliopistoyhteisön jäsen ja nämä yliopistot ovat menestyneet erinomaisesti yhteisöään kunnioittamalla”, sanoo Kuusela.

”Kun säätiöyliopistomallia synnytettiin, sen pelättiin kaventavan yliopistoyhteisön osallistumismahdollisuuksia ja itsehallintoa. Tänään juuri tämä uhkakuva toteutui”, Kuusela lisää.

Eriävän mielipiteen jättäjät pitävät erityisen ongelmallisena ja huolestuttavana sitä, että äänestyspäätöksen ratkaisi konsistorin väliaikainen puheenjohtaja, jonka aseman lainmukaisuus on epäselvä ja parhaillaan eduskunnan oikeusasiamiehen ja Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltävänä

"Tehty päätös aiheuttaa uudelle yliopistolle hyvin merkittävää julkisuushaittaa, potentiaalista aivovuotoa, sekä vähentää hankkeeseen sitoutumista. Tällä päätöksellä syksyllä valittavan hallituksen legitimiteetti on vaarannettu jo ennen valintaa”, toteaa konsistorin jäsen, opiskelija Janne Kajander.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunut, että myös säätiöyliopistojen hallituksiin pitää voida valita yliopistoyhteisön jäseniä. Sen mukaan “mikään lainsäätäjän valitsema sääntelyvaihtoehto ei saa johtaa siihen, että yliopistoyhteisö ei voi valita hallituksen enemmistöä yliopiston sisäisistä ryhmistä”.

Uuden Tampereen yliopiston on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.1.2019. Konsistori on sen ylin vaaleilla valittu päätöksentekoelin.

 
Lisätietoja:

Mari Hatavara, konsistorin jäsen, professori, 040 1901565

Hanna Kuusela, konsistorin jäsen, yliopistotutkija, 050 5142264

Janne Kajander, konsistorin jäsen, opiskelija, 040 8293674