Tampere3:n yt-neuvottelut käynnissä

31.8.2018


Tampereen yliopistojen yhdistymiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet. Neuvotteluissa sovitaan useista eri työskentelyyn liittyvistä käytännöistä ja niistä toimenpiteistä, joita käytäntöjen harmonisointi yliopistofuusiossa edellyttää. Neuvottelujen aikana työntekijät voivat olla yhteydessä pääluottoihinsa kaikissa askarruttavissa asioissa.

Yt-neuvotteluja käydään yritysten yhteistoimintaa säätelevän lain (30.3.2007/334) kuudennen luvun puitteissa. Neuvottelussa käydään siis läpi yliopistojen yhdistymisestä henkilöstölle aiheutuvat käytännön muutokset. Tämän lisäksi neuvotellaan yt-lain neljännen luvun määräyksistä, eli työntekijöitä koskevista yleisistä suunnitelmista, periaatteista ja tavoitteista. Tampereen ammattikorkeakoulua nämä neuvottelut eivät koske, sillä TAMK jatkaa yliopiston omistamana itsenäisenä osakeyhtiönä.

Käytännössä neuvotteluissa sovitaan työskentelyyn liittyviä käytäntöjä ja
niiden yhtenäistämistä. Seuraavat asiat ovat nyt sovittu neuvoteltaviksi, ja lista täydentyy neuvottelujen edetessä.

 

 • Työsuhdeasiat, kuten työsuhde-edut, etätyökäytänteet, palkkapäivä, lomarahan maksupäivä ja lomarahan maksuperusteet.
 • Toiminnan yhtenäistäminen, muun muassa tietojärjestelmämuutokset.
 • Työtilat, kulunvalvonta, työajanseuranta ja pysäköinti.
 • Paikalliset sopimukset.
 • YPJ-arviointiryhmien toiminta.
 • Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma.
 • Työhönotossa noudatettavat yleiset periaatteet ja menetelmät.
 • Sisäisen tiedotustoiminnan periaatteet ja käytännöt.
 • Sähköpostin ja tietoverkon käytön periaatteet.
 • Henkilörekisteriseloste (EU-tietosuojailmoitus).
 • Työsuojelutoimikunnan asiat (työsuojelun toimintaohjelma, työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja päihdeohjelma).
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma


Lista ei välttämättä sisällä kaikkia asioita, joista olisi syytä sopia. Pääluotot ovatkin pyytäneet työntekijöitä ottamaan yhteyttä heihin niissä asioissa, jotka mietityttävät. Yllämainittujen asioiden lisäksi pääluotot aikovat seurata määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden tilannetta ja varmistaa, että myös näissä tapauksissa kaikki työntekijät siirtyvät uuteen yliopistoon niinsanottuina vanhoina työntekijöinä. Tässä yhteydessä ei luonnollisestikaan tulla hyväksymään työsopimuksiin minkäänlaisia muutoksia, joissa heikennetään työntekijöiden oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia.

Samoin myös luottamusmiessopimuksesta neuvotellaan, ja se solmitaan uudelleen. Nykyiset sopimukset ja  niiden mukaiset käytännöt ovat voimassa heinäkuun 2019 loppuun. Neuvottelujen päätöksistä tiedotetaan yliopiston toimesta viipymättä välittömästi, kun niistä on sovittu.

Tarvittaessa asiasta lisää tietoa antavat julkisalan koulutettujen neuvottelijat:

Sinikka Torkkola (pääkampus)
sinikka.torkkola@uta.fi
040-1909785

Jarkko Valjakka (Kaupin kampus)
jarkko.valjakka@uta.fi
050-3080866