Henkilöstöjärjestöjen kannanotto: Tampereen yliopiston henkilöstö sivuutettu uuden yliopiston palvelujohdon nimityksissä

13.12.2018


Rehtori Mari Walls on 22.10., 14.11. ja 27.11.2018 nimittänyt uudelle Tampereen yliopistolle kaikkiaan kuusitoista uutta palvelujohtajaa. Nimitykset ovat hämmentäviä, sillä ne synnyttävät vaikutelman vanhan Tampereen yliopiston hallinnollisen osaamisen sivuuttamisesta ja unohtamisesta.

Palvelujohdon nimityksistä vain kolme, koulutuksen ja oppimisen, tietohallinnon ja laboratoriopalvelujen johtajanimitykset edustavat vanhan Tampereen yliopiston keskustakampuksen ja Kaupin kampuksen osaamista. Esimerkiksi kirjastonjohtajan nimityksessä ei Tampereen yliopiston kirjaston nykyisen johtajan osaamista arvostettu siitäkään huolimatta, että kirjastojen yhdistäminen Tampere3-prosessin aikana toteutettiin nimenomaan hänen johdollaan, ja että kyseisellä kirjastonjohtajalla on kokemusta sekä TTY:n että TaY:n kirjastojen johtamisesta. Vastaavaa osaamisen sivuuttamista on ollut havaittavissa myös muiden vastuualueiden johtajavalinnoissa.

Uuden yliopiston aloittaessa on ymmärrettävää, että hallinnollisia tehtäviä täytetään laaja-alaisesti ja myös ulkopuolista osaamista rekrytoiden. Päättäviin rooleihin on valittu vahvasti TTY-taustasta, mikä puolestaan vaikuttaa siihen, että tiukassa aikataulussa on vastuuhenkilöiden helppo ajaa oman organisaationsa käytännöt uuden yliopiston käytännöiksi, vaikka toisesta yliopistosta kenties löytyisi parempiakin. Keskustelua ei siis synny tulevista toiminnan tavoista, kun johtaja päättää niistä oman kapean tietonsa perusteella.

Palvelujohtajien rekrytoinnin ohella on myös päällikkövalintojen osalta ollut valitettavasti havaittavissa epämääräisyyttä ja läpinäkymättömyyttä itse rekrytointiprosessissa. Pitäisi olla ilmiselvää, että kaikki valinnat tehdään samojen periaatteiden mukaan ja hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti, koko prosessin ajan. 

Kokonaan ylimääräisenä perustettu konsernikehityksen ja omistajaohjauksen johtajan tehtävä on täytetty vailla avointa hakua rehtorin suoralla nimityksellä. Kyse on kuitenkin rehtorin johtoryhmään kuuluvasta tehtävästä, vaikka johtosäännön mukaan rehtorin alaisten tulisi olla yliopiston hallituksen nimittämiä, ja konsernisääntö määrittelee omistajaohjauksen strategiseksi toiminnaksi, johon kuuluvien ratkaisujen tulisi olla yliopiston hallituksen päätösvallassa.

Yliopiston hallinnossa on kyse jatkuvuudesta, joka nyt uhkaa katketa. Tehdyt johtajanimitykset heijastavat myös tapahtuvan yliopistofuusion epäsuhtaisuutta ja hajottavuutta, sillä TTY:n johtoporras on nimityksissä erittäin hyvin edustettuna, kun taas TaY on vastaavasti aliedustettuna. Viidestätoista avoimen haun kautta tapahtuneesta palvelujohdon nimityksestä seitsemän ovat TTY:n osaajia, joten Hervannan hallinnollisten käytäntöjen jatkuvuus on turvattu asianmukaisesti. On kuitenkin hämmentävää, että rehtori suhtautuu ilmeisellä yliolkaisuudella TaY:n vastaavaan hallinnolliseen osaamiseen. Onkin aiheellista kysyä, mistä tämä kumpuaa?

Nimityksiä voi perustellusti pitää uuden rehtorin epäluottamuslauseena Tampereen yliopiston hallinnolle ja nykyiselle henkilöstölle. Tampereen yliopiston henkilöstöjärjestöt TaYHY, Tatte ja Informaatioalan akateemiset ilmaisevat tällä kannanotolla huolensa ja pettymyksensä tästä keskustakampuksen hallinnollisen osaamisen sivuuttamisesta. Selän kääntämistä hyväksi havaittuja käytäntöjä rakentaneelle henkilöstölle ei voi pitää hyvänä asiana uuden yliopiston toimintakulttuuria luotaessa.Tampereen Yliopiston Henkilökuntayhdistys ry (TaYHY)

Informaatioalan Akateemiset (INA)

Tampereen Yliopiston Tieteentekijät ry (Tatte)