Tatte ry mukana rakentamassa Tampereen yliopiston yhteistä arvopohjaa

24.4.2019

Tampereen yliopisto on käynnistänyt arvotyön tammikuussa 2019. Tatte ry osallistui arvotyöhön tarkastelemalla arvotyötä tieteentekijöiden näkökulmasta.

Arvotyötä on kartoitettu muun muassa arvokahviloilla ja verkkokyselyllä. Verkkolomakkeella pyydettiin vastaajaa ensin arvottamaan muiden listaamia arvoja asettamalla ne maalitauluun (tärkein arvo keskelle), jonka jälkeen vastaajan oli mahdollista täsmentää vastauksiaan kirjoittamalla auki näkemyksensä siitä, miten kyseinen arvo näkyy tai miten sen soisi näkyvän omassa arjessa. Viimeisellä sivulla vastaajaa pyydettiin täydentämään vastauksiaan avoimella kysymyksellä, jonka tueksi tarjottiin seuraavia kysymyksiä:

    •  Puuttuivatko jotkin arvot listalta?
    •  Mistä voimme nyt/tulevaisuudessa olla ylpeitä?
    •  Mistä emme tingi?
    •  Mikä on sinulle tärkeää Tampereen yliopistossa?
    •  Mikä parhaiten kuvaa Tampereen yliopistoa?
    •  Mikä toiminnassamme on arvokasta?

Tatten näkemyksistä Tampereen yliopiston arvotyöstä voit lukea alla olevasta liitteestä.