Fenix Collegium –palkinto prof Veli-Matti Värrille

3.5.2019

Vuoden 2019 Fenix Collegium -palkinto jaettiin professori Veli-Matti Värrille. Sydämelliset onnittelut!

Tänä vuonna joka toinen vuosi myönnettävä Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n Fenix Collegium –palkinto myönnetään ennen kaikkea hyvän työhengen luomisesta, tasaveroisen työtoveruuden edistämisestä ja omasta esimerkillisestä toiminnasta tieteelliseen tutkimukseen ja opettamiseen liittyvien arvojen hyväksi.

Palkintoraati katsoi tekemässään valinnassa palkinnon saajan eduksi hänen laajan ja monipuolisen työyhteisöön vaikuttamisen. Ehdotuksen jättäneen työyhteisön perusteluissa todetaan palkinnon saajan edistäneen työyhteisössään dialogisuutta, reiluja ja rehellisiä sekä läpinäkyviä suhteita. Ehdotuksesta näkyy henkilön laajalle työympäristössään ja yhteisössään ulottuva myönteinen vaikutus, millä on ollut merkitystä erityisesti nuorille tutkijoille. Hän on vaikuttanut pitkäjänteisesti ja laaja-alaisesti omassa työyksikössään, mikä osoittaa sitoutumista yhteisöön. Hän on myös osallistunut rohkeasti arvokeskusteluun uskaltaen kyseenalaistaa niin yliopistossa kuin laajemminkin yhteiskunnassa ja maailmassa esiintyviä kehityskulkuja. Ehdotuksesta on luettavissa palkinnon saajan vahva eettinen ote niin tutkimus- ja opetustyössä kuin omissa arkipäivän toimintatavoissa ja toisten ihmisten kohtaamisessa. Hänen pedagoginen osaaminen ei ole vain teoreettista, vaan manifestoituu hänen omassa ihmisenä ja työtoverina olemisessaan ja toiminnassaan.

Näillä saatesanoilla tämän vuotinen Fenix Collegium –palkinto myönnetään Professori Veli-Matti Värrille. Lämpimät onnittelut koko Tampereen yliopiston tieteentekijöiden puolesta! Palkinto koostuu kiertopalkinnosta ja tuhannen euron palkintorahasta, joka toivotaan käytettäväksi koko työyhteisön hyväksi. Paljon onnea!

Professori Värrin kiitospuheen voit lukea alla olevasta liitteestä.

Liitteet