Johtosääntö sallii yliopistoedustuksen hallituksessa

11.10.2019

Tampereen yliopiston hallituksen kahden jäsenen, pormestari Lauri Lylyn ja strategiajohtaja Pekka Puustisen toimikausi päättyy 31.12.2019. Yliopiston konsistori ja nimityskomitea valmistelevat kahden uuden jäsenen valitsemista erovuorossa olevien tilalle. Tatte haluaa muistuttaa yliopistoyhteisöä ja uusien jäsenten nimityksestä vastaavia tahoja siitä, että tällä hetkellä voimassa oleva johtosääntö sallii yliopistoyhteisön edustajien nimittämisen hallitukseen.

Tilanteessa, jossa 77% yliopiston henkilöstöstä vaatii tutkimusten valossa yhteisön edustusta hallitukseen, konsistorin ja nimityskomitean on toimittava yhteisön toiveiden mukaisesti. Oikeudellisia esteitä tälle ei ole, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriö on 4.6.2018 (konsistorin 11.6.2018 pidetyn kokouksen liite 6 Tampere3-wikissä) vastannut asiaa koskevaan tiedusteluun "säätiön perustamiskirja tai sen säännöt taikka säätiölaki eivät oikeudellisesti estä konsistoria valitsemasta yliopistoyhteisönsä jäsentä hallitukseen nyt tai myöhemmässä vaiheessa."

Tatte ry rohkaisee ja toivoo kaikkia jäseniään ottamaan suoraan yhteyttä konsistoriin ja nimityskomiteaan ja ilmaisemaan näille tahoille yhteisön toivomuksen oman edustuksen saamiseksi oman yliopiston hallitukseen. Johtosääntöä on myös mahdollista muuttaa sitovammaksi yhteisön edustuksen osalta.

Yhteydenottoja varten konsistorin jäsenten nimet on listattu uuden yliopiston Avaintietoa-sivuilla (https://www.tuni.fi/fi/tutustu-meihin/yliopisto/avaintietoa) avautuvassa kohdassa "Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö". Nimityskomitean jäsenet ovat Tampereen yliopiston edustajina Ilkka Pörsti, Essi Sarlin ja Katariina Kojo (yhteystiedot etunimi.sukunimi@tuni.fi) sekä perustajien edustajina Jaakko Hirvola (jaakko.hirvola@teknologiateollisuus.fi), Teppo Rantanen (teppo.rantanen@tampere.fi) ja Päivi Sillanaukee (paivi.sillanaukee@stm.fi).