Pääluotot tiedottavat: Tuntiopetuksen palkkioperusteet selvittelyyn, muutoksista ei ole sovittu

7.2.2020 klo 08:00

Tuntiopetuksen palkkioissa on ilmennyt epäselvyyksiä. JUKOn luottamusmiesten saamien yhteydenottojen perusteella näyttää siltä, että opetuspalkkioita on laskettu.

Yliopistotyönantajan ja pääluottamusmiesten kanssa ei ole sovittu yliopiston tuntiopetuksen palkkioista tai valmisteluun laskettavasta ajasta.   Pääluottamusmiehet katsovat, että koska mitään uutta, neuvoteltua ohjeistusta palkkioista tai valmisteluajasta ei ole sovittu, sovelletaan vanhoja tuntiopetuskäytäntöjä. Mikäli käytäntöjä on tarpeen yhtenäistää, niistä on sovittava yhteistoiminnassa. 

Marraskuussa 2018 pidetyssä yhteistoimintaneuvottelussa on keskusteltu erikseen maksettavasta tuntiopetuksesta, mutta palkkioyksityiskohdista ei ole neuvoteltu. Neuvottelupöytäkirjassa on todettu: “Osa asiakokonaisuuteen liittyvistä yksityiskohdista selviää ja tarkentuu myöhemmin, mm. täydennyskoulutuksen osalta korvauskäytäntöjä selvitetään, verkko-opetuksen osalta tilannekartoitus on käynnistymässä.” 

Luottamusmiehet vastaavat kysymyksiin 

Luottamusmiehet muistuttavat myös, että suullinen sopimus on pätevä. Jos esimerkiksi tuntiopettajan kanssa on suullisesti sovittu opetuksesta, kuten ennenkin, tuo sopiminen koskee myös palkkiota. Luottamusmiehet kehottavatkin opettajia olemaan yhteydessä, mikäli epäselvyyksiä on.  Tuntiopetuspalkkiot ovat yhtenä kohtana myös pääluottamusmiesten ja varapääluottamusmiesten tammikuussa jättämässä yhteistoiminta aloitteen täydennyksessä. Aloitteesta käydään pääluottamus- ja varapääluottamusmiesten sekä yliopistotyönantajien kanssa keskustelut 20. helmikuuta. Keskusteluissa päätetään myös neuvottelujen jatkosta. 
 
Linkit (Huom.! Vaatii kirjautumisen yliopiston intraan!)
 
Tampereen yliopiston luottamusmiesten yhteystiedot https://intra.tuni.fi/handbook?page=2428


Pääluottamusmiehet uudistivat ja täydensivät yhteistoiminta-aloitetta 
https://intra.tuni.fi/content/news/11568?role=staff&university=uni&search=yhteistoiminta-aloite

 

Tampereen yliopisto vastaus luettavissa: https://intra.tuni.fi/content/news/12175