Tampereen yliopiston tieteentekijät ja Tampereen ylioppilaskunta vetoavat — Tampereen yliopiston johtamisjärjestelmän ja johtosäännön uudistaminen käynnistettävä

6.5.2020 klo 10:30

Tampereen yliopiston hallitus lupasi viime marraskuun 2019 kokouksen yhteydessä, että se järjestää yliopistoyhteisölle keskustelutilaisuuden johtosäännöstä maaliskuun kokouksen yhteydessä. Vaikka kasvokkaista keskustelutilaisuutta ei näissä olosuhteissa voitu järjestää, haluamme muistuttaa johtosääntöä koskevan keskustelun tärkeydestä jo tämän kevään aikana.

Me, Tampereen yliopiston tieteentekijät ja Tampereen ylioppilaskunta, vetoamme Tampereen yliopiston hallitukseen, että se käynnistää prosessin yliopiston johtamisjärjestelmän ja johtosäännön uudistamiseksi. Johtosäännön uudistaminen huolellisen ja osallistavan prosessin kautta rakentaisi luottamusta ja varmistaisi, että yhteisön ääni kuuluu yliopiston johtamisessa.

Yliopistomme on ollut jo yli vuoden toiminnassa ja saanut sen hyvin käyntiin. Poikkeusoloista huolimatta voimme katsoa yhdessä kohti tulevaa ja ryhtyä johtosäännön uudistamistyöhön. Nykyisen johtosääntömme laatimisprosessi ei kiireen ja siirtymäkauden toimintatapojen vuoksi ollut riittävän avoin ja osallistava, mikä oli omiaan luomaan yhteisömme sisälle epäluottamusta yliopistomme johtamista kohtaan. Nyt meillä on mahdollisuus luoda ensimmäinen oma, yhdessä valmisteltu yhteisen yliopistomme johtosääntö.

Voimme korjata siirtymäkaudella tehdyt virheet ja vahvistaa luottamusta yhteisömme sisällä uudistamalla johtosääntöä ennakkoluulottomasti ja yhteisölähtöisesti. Prosessin tulee olla avoin ja laajasti yhteisöä osallistava. Työlle on varattava riittävästi aikaa, jotta varmistetaan yhteisöllemme mahdollisuus vaikuttaa johtosääntöön.

Yliopistomme voi menestyä vain, jos yhteisössä vallitsee keskinäinen luottamus, ja koko yhteisö kokee, että heidän näkemyksiään kuullaan ja arvostetaan. Tällaisen ilmapiirin luomiseksi yhteisö tarvitsee johtosäännön, jonka se kokee omakseen, joka kuvastaa sen näkemyksiä hyvästä yliopiston johtamisesta ja joka on laadittu yhteisöä kuunnellen.

Tällä hetkellä emme tiedä, miten pitkään koronapandemian vaikutukset jatkuvat, eikä sen vuoksi ole perusteltua pitkittää yhteisön keskustelutilaisuuden järjestämistä. Vetoamme yliopiston johtoon, jotta se järjestää etäyhteydellä yliopistoyhteisön toimijoille kuulemistilaisuuden johtamisjärjestelmästä ja johtosäännöstä ja aloittaa samalla niiden uudistamisprosessin. Tehdään yhdessä uusi, meidän yliopistomme näköinen johtosääntö!
 

Allekirjoitukset

Annika Nevanpää
Hallituksen puheenjohtaja
Tampereen ylioppilaskunta

Venla Monter
Pääsihteeri
Tampereen ylioppilaskunta


Sanni Tiitinen
Hallituksen puheenjohtaja
Tampereen yliopiston tieteentekijät ry

Liisa Ahlava
Hallituksen jäsen
Tampereen yliopiston tieteentekijät ry


Lisätietoa:

Tampereen yliopiston tieteentekijät ry:n hallituksen jäsen, Liisa Ahlava, p. 0401909736, liisa.ahlava@tuni.fi

Tampereen ylioppilaskunnan koulutuspoliittinen asiantuntija, Jenny Vaara, p. 0503612847, jenny.vaara@trey.fi
 

Aiempia johtamisjärjestelmään ja johtosääntöön liittyvän prosessin vaiheita Tampereen yliopiston tieteentekijät (TATTE) ry:n sivuilla.

Tampereen ylioppilaskunnan aiemmat kannanotot ja lausunnot löytyvät TREYn nettisivuilta osasta vaikuttamisviestintä https://trey.fi/kannanotot.