Jäseneksi liittyminen

Kuka voi hakea jäsenyyttä?
Suomessa jokainen liittyy ammattiliittoon paikallisyhdistyksen kautta. Ammattillisena paikallisyhdistyksenä Tampereen yliopiston tieteentekijät ry Tatte on Tieteentekijöiden liiton jäsen. Liitto taas kuuluu keskusjärjestö Akavaan. Lisäksi Tieteentekijöiden liitto on Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:n jäsen, joka hoitaa työsopimus- ja palkkaneuvottelut. Tatteen voi varsinaisena jäsenenä kuulua jokainen Tampereen yliopiston opetus-, tutkimus- ja hallintotehtävissä toimiva henkilö. Yhdistykseen voi kuulua myös yliopisto-opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneita opiskelijajäseniä.

Jäsenanomuksen käsittely
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan Tieteentekijöiden liiton sähköisellä tai paperisella  jäsenlomakkeella, joihin linkit löydät oikealta.

Jäseneksi hyväksytyn jäsenyys alkaa sinä päivänä, jona hakija on allekirjoittanut jäsenlomakkeen tai jona hakija on ottanut yhteyttä jäsensihteeriin hakeakseen jäsenyyttä. Hakija voi lomakkeessa myös ilmoittaa myöhemmän päivän, josta alkaen hän haluaa liittyä jäseneksi. Jäsenyyden alkamisesta saat virallisen kirjallisen ilmoituksen.

Tatten jäseneksi hyväksytyt kuuluvat Tieteentekijöiden liittoon ja he ovat samalla myös Opettajien työttömyyskassan jäseniä. Työttömyyskassan jäsenyys alkaa samana päivänä kuin yhdistyksen jäsenyys.

Kaksoisjärjestäytyminen
Tatten jäsen voi olla samanaikaisesti jäsenenä myös toisessa ammattiliitossa. Tällöin maksetaan jäsenmaksua molemmille liitoille, mutta liitot myöntävät jäsenmaksuihin alennuksia. Kaksoisjärjestäytymistä kannattaa harkita kun on siirtymässä muualta yliopistolle työhön. Asiaa kysytään jäsenlomakkeessa, josta näet minkä liittojen kanssa Tieteen tekijöiden liitolla on kaksoisjärjestäytymissopimus.

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Tatten assistenttiin.