Maksaessasi jäsenmaksun itse pankkisiirtona lomakkeelle seuraavat tiedot:

 • Saajaksi Tieteentekijöiden liitto ja tilinumero: DANSKE BANK 800012-70424535.
 • Oma nimi ja henkilötunnus
 • Aikaväli, jolta suoritat jäsenmaksun.
 • Liiton ja yhdistyksen numero 181/012.
 • Jäsenmaksusumma.

 

Kaksoisjärjestäytyneille jäsenmaksualennusta!

Mikäli olet liittyessäsi Tatteen jäsenlomakkeessa ilmoittanut olevasi kaksoisjärjestäytynyt käytännössä useimmiten sekä TTL että toinen liitto myöntävät prosenttialennuksen omista jäsenmaksuistaan, mutta alennusprosentit vaihtelevat liittokohtaisesti. Selvitä alennus omalla kohdallasi TTL:n jäsensihteeri Marsa Nyqvist-Hämäläiseltä.

 

Jäsenmaksun maksaminen

Maksuasiat jäsenen vastuulla
Tatten jäsenmaksun maksaminen tai sen seuraaminen, että jäsenmaksu peritään oikein palkasta, on jokaisen jäsenen omalla vastuulla. Jäsenmaksun laiminlyönti vaarantaa työttömyysturvasi ja voi johtaa liitosta sekä työttömyyskassasta erottamiseen. Palkkaperinnässä olevankin kannattaa tarkistaa palkkakuitistaan, että jäsenmaksu on peritty palkasta. Jäsenmaksujen karhuamisesta vastaa TTL, joten maksumuistutus tulee liitolta.

Jäsenmaksua on maksettava ensimmäisestä jäsenyyspäivästä asti. Jäsenyyden alkamispäivä ilmoitetaan jäseneksi hyväksymiskirjeessä.

Jäsenmaksun määrä
Jäsenmaksu  on 1.05 % palkasta.

Muut varsinaiset jäsenet maksavat 8 €/kk. Tähän ryhmään kuuluvat:

 • Apurahaa nauttivat
 • Äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla tai hoitovapaalla olevat (palkaton aika)
 • Työttömät
 • Asevelvolliset
 • Opiskelijat
 • Palkattomalla virkavapaalla olevat
 • Kelan sairauspäivärahalla olevat

Eläkeläiset ovat vapaajäseniä, jotka ovat oikeutettuja kaikkiin muihin jäsenetuihin paitsi vakuutusetuihin.

Jäsenmaksun perintä suoraan palkasta
Sännöllisiä palkkatuloja saaville helpoin tapa hoitaa jäsenmaksu on toimittaa valtakirja työpaikan palkanlaskentaan, jolloin jäsenmaksu pidätetään suoraan palkasta. Valtakirjaan perinnän peruste -kohtaan 1,05 % ja yhdistyksen numero -kohtaan 181/012.

Valtakirjalomakkeen voi tulostaa oikealta.

Huomaathan, että jäsenmaksua ei peritä palkasta takautuvasti. Perintä aloitetaan työnantajan allekirjoituspäivästä lähinnä seuraavan perintäkauden alusta. Jäseneksi liittymispäivän ja perintäpäivän välisen ajan jäsenmaksusta pitää siis huolehtia itse.

Jäsenmaksun maksaminen itse
Jos et saa palkkaa vaan olet apurahalla, työttömänä tai äitiys-, isyys tai vanhempainrahalla, on sinun huolehdittava jäsenmaksun maksamisesta itse. Myös työttömän on muistettava maksaa jäsenmaksunsa, sillä muuten työttömyyskassa ei ole velvollinen jatkamaan ansiosidonnaisen maksamista.

TTL toimittaa jäsenmaksujen maksamista varten valmiit viitelomakkeet kerran vuodessa tammi-helmikuussa. Mikäli olet liittynyt jäseneksi tammi-helmikuun jälkeen kuluvaa vuotta, saat valmiit lomakkeet vasta seuraavana vuonna. Jos et voi tehdä työnantajasi kanssa palkkaperinnästä sopimusta valtakirjalla, sinun pitää maksaa jäsenmaksusi itse normaaleilla pankkisiirtolomakkeilla. Tiedot pankkisiirtolomaketta varten löydät oikealta.

Pätkätyöläisen oltava tarkkana
Akateemisella alalla pätkätyö on yleistä, jolloin jäsenmaksun laskemisessa kannattaa olla tarkkana. Täyttä jäsenmaksua maksetaan niiltä viikoilta, joilla työaika on ollut vähintään 18 tuntia viikossa tai opetusalalla vähintään puolet opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta tuntimäärästä.

Jos olet päätyöstä työttömänä, mutta sinulla on kuitenkin sivutyönä työssäoloehtoa kerryttävä työ tai useampia, tulee jäsenmaksua maksaa 1,05% kaikista työssäoloehtoa kerryttävistä tuloista. Jos sivutyön määrä jää yllä mainitun määrän alle, jäsenmaksu on 8 €/kk.

Ylipäätään on otettava huomioon, että työssäoloehtoa kerryttää vain vakuutuksenalainen työ. Jos freelancer-tulo ei ole vakuutuksenalaista, niin jäsenmaksu on 8 €/kk.

Jos on kysyttävää, kysy Tatten sihteeriltä tai TTL:n jäsensihteeriltä.