Tatte, #Tampere3 ja Tampereen yliopiston oikeustaistelu

Tampereen korkeakoulujen yhdistämiseen pyrkivä Tampere3-prosessi on pysynyt polttavana aiheena Tampereen yliopistoyhteisössä. Tatte ry on ollut aktiivisena osapuolena Tampere3-hankkeen kommentoinnissa ja siihen kohdistuneessa kritiikissä alusta asti. Prosessin otettua kierroksia vuosina 2017-2018 Tatte on pysynyt vahvasti mukana ja tarjonnut osaltaan vaikutusväylän yliopistoyhteisön jäsenille. Kyse on oikeustaistelusta, jossa Tatte on henkilöstöjärjestönä puolustanut yliopiston itsehallintoa, laillisuutta ja hyvää hallintotapaa.

 


Vuodesta 2017 asti Tatte ry on osallistunut aktiivisesti Tampere3-neuvottelukunnan työhön, esittäen yliopistofuusiota koskevia näkemyksiään yhdessä opiskelijoiden ja muiden henkilöstöryhmien kanssa, sekä myös itsenäisesti. Yhdistys on suhtautunut yliopistojen yhdistämishankkeeseen sellaisenaan myönteisesti. Tampere3-prosessin käänteet irtautuivat kuitenkin totutusta marraskuussa 2017, kun uuden säätiöyliopiston siirtymäkauden hallitus käynnisti yliopiston rehtorin rekrytointiprosessin ennen aikojaan. Prosessin seuranneissa vaiheissa sama toistui monasti uudelleen siirtymäkauden hallituksen ylitettyä säännöllisesti valtuutensa, lähestulkoon aina tavalla, joka murensi yliopiston itsehallintoa.

Yliopistoyhteisö – tutkijoita ja opettajia edustava Tatte ry muiden mukana – ryhmittyi yhtä säännöllisesti puolustamaan laillisuutta ja autonomiaa. Prosessin vedenjakajana voi pitää helmikuussa 2018 esiteltyä uuden yliopiston johtosääntöä, joka oli perustuslain ja yliopistolain kannalta erittäin kyseenalainen, ja joka laukaisi tuolloin välittömän protestin henkilökunnan ja opiskelijoiden marssiessa yliopistolta ulos. Tatte on yhdessä ylioppilaskunnan ja muiden henkilöstöjärjestöjen kanssa tehnyt johtosäännöstä kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle huhtikuussa 2018.

Uuden johtosäännön aiheuttama protesti purkautui maaliskuun 2018 ensimmäisissä konsistorivaaleissa, joissa itsehallintoa puolustaneet ehdokkaat saivat vaalivoiton. Tatten jäsenistä konsistoriin valittiin helmikuun ulosmarssin eräänä koollekutsujana ollut Hanna Kuusela 270 äänellä, tutkijoiden ja opettajien kiintiön ehdottomana ääniharavana, sekä yliopistokollegion jäsen Kirsi Lumme-Sandt 160 äänellä.

Kevään vaalien jälkeen oikeustaistelua käytiin konsistorin sisällä, jossa näkemyserot Tampereen Yliopiston ja Tampereen Teknillisen Yliopiston edustajien välillä olivat hyvin selvät. Omat ongelmansa aiheutti se, että konsistorin tilapäiseksi puheenjohtajaksi siirtymäkauden hallituksen toimesta nimitetty Antti Lönnqvist ei ollut konsistorin vaaleilla valittu jäsen. Lönnqvistin asema konsistorin puheenjohtajana ja tämän puheenjohtajan äänellään vahvistamat, siirtymäkauden hallituksen tahtoa noudattaneet päätökset aiheuttivat tilanteen, jossa konsistorin jäsenet tekivät lopulta kantelun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden jätettyä asian käsittelemättä teknisistä syistä asia on edennyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Toukokuussa 2018 siirtymäkauden hallitus muutti esiteltyä johtosääntöä yksipuolisesti ja omavaltaisesti kesken yliopiston hallituksen nimitysprosessin. Kesäkuussa hallituksen nimitysprosessia valmistellut konsistorin varapuheenjohtaja, professori Mari Hatavara, painostettiin eroamaan tehtävästään Teknillisen Yliopiston edustajien kyseenalaisen epäluottamuslauseen seurauksena. Kesän 2018 suurin kysymys koski yliopistoyhteisön oikeutta omaan edustukseen säätiöyliopiston hallituksessa, jossa Tampereen Yliopiston edustajien vaatimus yliopistoyhteisön sisäisistä jäsenistä jäi toistaiseksi tappiolle. Uuden yliopiston hallitus nimitettiin syksyllä 2018, ja sen epätasapainoinen kokoonpano johti tasa-arvovaltuutetun vaatimaan selvitystä asiasta. 

Syksyn 2018 päättyessä uuden yhdistyneen Tampereen yliopiston johtoryhmä on koottu, ja myös hallintohenkilökunnan nimitykset on tehty. Rehtorina toimii Mari Walls, ja konsistorin vakinaisena puheenjohtajana toimivaksi provostiksi on nimitetty TTY:n Jarmo Takala. Kysymys yhä voimassa olevan uuden Tampereen yliopiston johtosäännön lainmukaisuudesta odottaa ratkaisuaan.

Mediaseuranta Tampere3-prosessin vaiheista marraskuusta 2017 alkaen:

 

Rehtorin rekrytointiprosessi:

 

Hakuilmoitus hämmentää: Tampereen korkeakoulusäätiö etsii uutta rehtoria, jota se ei itse valitse (Yle, 15.11.2017)

Hallitus, rehtori ja itsehallinto Tampereen uudessa yliopistossa (Tieteentekijöiden liitto, 14.11.2017)

Tampereen yliopiston rehtorin etsintä raivostutti ay-liiton, syyttää hakua laittomaksi (Aamulehti, 15.11.2017)

Tuntematon rehtori (Historiantutkijan näkötorni, 21.4.2018)

 

Hallintomalli ja kysymys tiedekuntajaosta:

 

Tampere3 hiertää henkilöstöä (Tampereen yliopisto, 3.10.2017)

Tatte ry:n puheenjohtaja Maija Mattilan kannanotto eduskunnan sivistysvaliokunnalle Tampere3-uudistuksesta, 28.11.2017 (Tatte, 28.11.2017)

Tatte ry:n kannanotto eduskunnan sivistyslakivaliokunnan mietintöön Tampere3-hankkeesta (Tatte, 29.11.2017)

Tatte ry:n kannanotto Tampereen korkeakoulusäätiön ehdottamaan tiedekuntarakenteeseen (Tatte, 1.12.2017)

 

Johtosääntö, ulosmarssi ja kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle:

 

Kapina kytee Tampereen yliopistossa – Henkilökunta pohtii ulosmarssia vastalauseena Tampere3:n valmistelulle (Aamulehti, 5.2.2018)

Yliopistokollegion kannanotto uuden säätiöyliopiston johtosääntöluonnokseen (Tampereen yliopiston yliopistokollegio, 5.2.2018)

Kriisikokous Tampereen yliopistolla, työntekijät aikovat marssia ulos – ”Väki oli täysin päättäväistä, että meidän ylitsemme ei kävellä” (Helsingin Sanomat, 6.2.2018)

Tampereen uuden jättiyliopiston vallanjaosta syntyi kova kamppailu (Helsingin Sanomat, 7.2.2018)

Tampereen yliopiston hallitus arvostelee rajusti uuden yliopiston valmistelua (Yle, 7.2.2018)

Tampereen yliopisto ja opetusministeriö törmäyskurssilla: Ministeriö kiistää painostuksen, mutta myöntää kiirehtimisen (Yle, 7.2.2018)

Kansliapäällikkö puhaltaa Tampere3-pattitilanteessa jo pilliin – Lehikoinen: “Nyt johtosääntö kohoaa vähän myyttisiin mittoihin” (Aamulehti, 7.2.2018)

Tampereen yliopistofuusion huono hallinta ja laiton johtosääntö (Marko Juutinen, Mikko Poutanen, Politiikasta, 7.2.2018)

Säätiö ja yliopisto (Historiantutkijan näkötorni, 7.2.2018)

Tampereen yliopistolla ulosmarssi (Verkkouutiset, 7.2.2018)

Sadat ihmiset osallistuivat ulosmarssiin Tampereen yliopistolla – johtosääntöluonnos oli turhautumisen huipentuma” (Liisa Ovaska, Moreenimedia, 8.2.2018)

Yliopistoväki marssi ulos Tampereella (Yle, 8.2.2018)

Tampereen yliopistolla ulosmarssi – ”Henkilökuntaa pitää kuunnella, eikä ohittaa” (Iltalehti, 8.2.2018)

Mielenosoittajilta dramaattinen ele yliopiston ulosmarssissa Tampereella – protestoijien mitta täyttyi (Aamulehti, 8.2.2018)

Jopa tuhat marssi ulos Tampereen yliopistolta – ”Tampere3 on johdonmukaisesti sivuuttanut opiskelijoiden ja henkilökunnan äänen” (Helsingin Sanomat, 8.2.2018)

OKM:n kansliapäällikkö rauhoittelee ulosmarssivia tamperelaisia yliopistopukareita – “kaikilla velvollisuus edistää fuusioyliopistoa” (Harri Repo, Tekniikka & Talous, 8.2.2018)

Tämä hiertää eniten Tampere 3:ssa: Kaikki hallituksen jäsenet voivat olla yliopistoyhteisön ulkopuolelta – Lue, mistä tällä viikolla puhuttiin (Aamulehti, 9.2.2018)

Laki ei edellytä yliopiston ulkopuolista hallitusta (Sinikka Torkkola & Kirsi Lumme-Sandt, Aamulehti 9.2.2018)

Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitus hyväksyi kiistellyn johtosäännön (Yle, 10.2.2018)

Näin Tampereen uutta yliopistoa johdetaan – Anna-Kaisa Ikonen: “Kompromissihan lopputulos tietysti on, näkökulmia on monia” (Aamulehti, 10.2.2018)

Henkilökunnan mielestä Tampereen uuden yliopiston johtosääntöön jäi paljon viilattavaa: “Ei se käskien onnistu” (Yle, 12.2.2018)

Mitä Tampere 3 -johtosääntö toi lopulta? – Luottamushenkilö: “Siirtymäkauden hallitus betonoi useassa kohdassa asemaansa” (Aamulehti, 12.2.2018)

Kaksi kanteli Tampere 3:sta oikeuskanslerille – Tampereen yliopisto pyysi lausuntoa, mutta tyytyy hyväksyttyyn johtosääntöön (Aamulehti, 23.2.2018)

Yliopistollisen vallankaappauksen askelmerkit (Sinikka Torkkola, Voima, 28.2.2018)

Uuden Tampereen yliopiston johtosääntö (Maija Mattila, Acatiimi 2/2018)

Tampere3:n hallitus marssitti yliopistolaiset ulos (Sinikka Torkkola, Acatiimi 2/2018)

Tiedote: oikeusoppineiden mukaan Tampere3:n johtosääntö on perustuslain vastainen. Yliopistoyhteisö kanteli asiasta oikeusasiamiehelle (Tatte, 7.3.2018)

Yliopistolaiset kantelivat uuden Tampereen yliopiston johtosäännöstä oikeusasiamiehelle (Yle, 7.3.2018)

 

Konsistorivaalit:

 

Ei, me emme elä kammiossa. Eli miksi olen ehdolla Tampereen yliopiston konsistorin vaaleissa? (Hanna Kuusela, 13.3.2018)

Konsistori ja vaalisääntö (Historiantutkijan näkötorni, 14.3.2018)

Tatte kyseenalaistaa konsistorivaalien ehdokaslistojen oikeellisuuden (Tatte, 15.3.2018)

Vaaleissa voi äänestää myös toisen yliopiston väkeä Tampereella – Nyt valittava konsistori ryhtyy työhönsä jo huhtikuussa (Aamulehti, 15.3.2018)

Kuohunta jatkuu Tampere3-yliopiston ympärillä (Kansan Uutiset, 16.3.2018)

Miksi dekaanit ja apulaisrehtori pääsivät ehdolle yliopistovaaleihin Tampereella? – Vaalipäällikkö arvioi, että osallistumista ei voi rajoittaa fuusiotilanteessa (Aamulehti, 16.3.2018)

Avoin kirje konsistorivaaliehdokkaille ja yliopistoyhteisölle (Maija Mattila, Tieteentekijöiden liitto, 18.3.2018)

Yliopistovaalit ja yliopiston itsehallinto (Historiantutkijan näkötorni, 19.3.2018)

Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia korkeakouluyhteisön päätöksiin on vahvistettava, ei vähäteltävä (Hanna Tanskanen, OAJ, 22.3.2018)

 

Konsistorin oikeustaistelu ja kysymys yliopistoyhteisön edustuksesta yliopiston hallituksessa:

 

Tiedote: Kiista Tampereen yliopiston johtosäännöstä kärjistyi: puolet konsistorin jäsenistä jätti kaksi eriävää mielipidettä järjestäytymiskokouksessa (Tatte, 19.4.2018)

Terveiset kumileimasimelta (Hanna Kuusela, 27.4.2018)

Tiedote: Uuden Tampereen yliopiston vallankäytöstä valitus hallinto-oikeuteen (Tatte, 8.5.2018)

Uuden Tampereen yliopiston ympärillä kuohuu: Kymmenen päättäjää valitti hallinto-oikeuteen (Yle, 8.5.2018)

Kymmenen valitti puheenjohtajavalinnasta: Uuden Tampereen yliopiston konsistoria johtaa vaaleilla valitsematon ihminen (Aamulehti, 8.5.2018)

Säätiö ja nurkanvaltaus (Historiantutkijan näkötorni, 24.5.2018)

Tampere3 siirtymässä mielivallan aikaan (Hanna Kuusela, 26.5.2018)

Tampere 3:n hallitus muutti johtosääntöä kertomatta siitä konsistorille – ylioppilaskunta pahastui (Aamulehti, 30.5.2018)

Palatsivallankaappaus (Historiantutkijan näkötorni, 5.6.2018)

Saastuttaako professori yliopiston? (Hanna Kuusela, 6.6.2018)

Rakennetaan uusi Tampereen yliopisto yhteistyöllä (Jorma Turunen, Teknologiateollisuus, 7.6.2018)

Vetoomus yliopistoyhteisön edustuksesta uuden Tampereen yliopiston hallituksessa (Tatte, 8.6.2018)

Kun ihminen ratkaisee (Historiantutkijan näkötorni, 12.6.2018)

Henkilöstön asema Tampere3:ssa kuohuttaa – konsistorin puheenjohtaja vaitonainen (OAJ, 14.6.2018)

“Tampereen uuden yliopiston konsistorin sisällä on juopa” – Varapuheenjohtaja erosi tehtävästä (Aamulehti, 12.6.2018)

”Tosi paha juttu” – konsistori uhkaa jättää henkilöstön ulos Tampere3:n hallituksesta (OAJ, 13.6.2018)

Tiedote: Pettymys uudessa Tampereen yliopistossa: yliopistoyhteisö rajautumassa pois hallituksesta (Tatte, 15.6.2018)

Taistelu autonomiasta (Historiantutkijan näkötorni, 15.6.2018)

Konsistorin puheenjohtaja sen ratkaisi: Henkilöstö ei kelpaa hallitukseen (OAJ, 15.6.2018)

 

Provostin, vararehtorien, dekaanien, johtoryhmän ja palvelujohdon nimitykset:

 

Tässä ovat Tampereen uuden yliopiston avainhenkilöt – tiistaina valittiin provosti ja kaksi vararehtoria (Aamulehti, 28.8.2018)

Uudelle Tampereen yliopistolle nimitettiin neljä dekaania (Aamulehti, 6.9.2018)

Yliopistovallan alennusmyynti (Janne Seppänen, Mediayhteiskunta-blogi, 9.9.2018)

Meet the new boss (Historiantutkijan näkötorni, 9.9.2018)

Yliopisto, valta ja vallan käytävät (Historiantutkijan näkötorni, 1.12.2018)

Henkilöstöjärjestöjen kannanotto: Tampereen yliopiston henkilöstö sivuutettu uuden yliopiston palvelujohdon nimityksissä (Tatte, 13.12.2018)

Tampereen uuden yliopiston palvelujohtajisto on varsin TTY-taustainen – henkilöstöjärjestöissä epäilyksiä toimintatavoista (Yle, 14.12.2018)

 

Hallituksen nimitys:


Uuden Tampereen yliopiston hallitukseen valittiin muun muassa pormestari ja pörssiyhtiön pomo (Yle, 24.10.2018)

Uusi Tampereen yliopisto sai ensimmäisen hallituksen – kokoonpano kerää heti kritiikkiä: “Ei täytä tasa-arvovaatimuksia” (Yle, 24.10.2018)

Tasa-arvo kovilla – Tampereen yliopiston johdossa naiset jäivät miesten varjoon (Kansan Uutiset, 24.10.2018)

 

Kannanotot henkilöstön jäseniltä ja poliittisilta vaikuttajilta:

 

Tampereen uusi korkeakoulukonserni törmäyskurssilla perustuslain kanssa  miten tässä näin kävi (Li Andersson, 4.12.2017)

Tampere3 hallituksen tehtävä korjausliike (Jaakko Mustakallio, 7.2.2018)

Yliopiston roolia ei saa murentaa Tampereella (Pekka Puska, 9.2.2018)

Juha Lavapuro: Säätiöyliopisto on yliopisto – Rautalankamalli Tampereen yliopiston siirtymäkauden hallitukselle (Perustuslakiblogi, 9.2.2018)

Rahanjako “tiskin alta” kestämätöntä – Tuomo Puumala perää avoimuutta korke­a­kou­lujen ohjaukseen (Suomenmaa, 10.2.2018)

Tampereella yliopistolaisia yritetään marssittaa yritysten tahtiin (Sinikka Torkkola, Kansan Uutiset, 25.3.2017)

Brändiyliopiston synnytyskivut (Janne Seppänen, 2.5.2018)

Akatemiaprofessori kypsyi Tampereen yliopistoon: ”En ole varma, haluanko jatkaa uraani täällä” (Pertti Alasuutari, Suomen Kuvalehti, 7.6.2018)

#Tampere3, luottamus ja tieteen selkäranka (Frans Mäyrä, 9.6.2018)

Tampere3-hankkeen ongelmista (Olli-Poika Parviainen, 12.6.2018)

Tampereen yliopistoa valjastetaan yritysmaailman käskyläiseksi (Jaakko Hämeen-Anttila, Helsingin Sanomat, 18.6.2018)

Tutkimuksen autonomia uhattuna Tampereen uudessa yliopistossa (Anna Kontula ja Li Andersson, 20.6.2018)

Yliopistoista ei pitänyt tulla bisnestä (Heikki Laurinolli, 20.6.2018)

TTY:n professorit rauhoittelevat keskustelua uuden Tampereen yliopiston johtamisesta: “Kaikki voivat toimia saman katon alla” (Aamulehti, 1.7.2018)

Mielipide: Tampereen yliopisto tarvitsee uuden hallituksen, joka ymmärtää tiedettä ja korkeimman opetuksen luonnetta (Maria Mäkelä ja Ville Kivimäki, Aamulehti, 12.7.2018)

Tampereen yliopiston itsehallinto on uhattuna (Jukka Gustafsson ja Pilvi Torsti, Helsingin Sanomat, 27.8.2018)

Muutoksesta tuli uskonoppia ihmiselle joka palvoo modernia tekniikkaa; aate- ja oppihistorian dosentti Juhani Sarsila lausuu loppusanat vanhalle Tampereen yliopistolle (Heikki Laurinolli, Tampereen yliopisto, 7.12.2018)

Olisin ollut käytettävissä — Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ei kelvannut Tampereen yliopiston rehtoriksi (Helsingin Sanomat, 16.12.2018)

Yliopistodemokratian leopardit ja keltaliivit (Hanna Kuusela, Peruste, 18.12.2018)

 

Rehtori Mari Walls johtajana:

 

Tampereen uuden yliopiston rehtorina aloittaa Luonnonvara­keskuksen pääjohtaja Mari Walls – ”Tiedemaailmaa pitää ravistella pohtimaan, miten veroeuroja käytetään” (Helsingin Sanomat, 23.4.2018)

Kysymys-vastaus Mari Walls (Acatiimi, 4/2018)

“Tässä on huikea onnistumisen mahdollisuus” – Mari Walls on uuden Tampereen yliopiston ensimmäisen rehtori (Talouselämä, 16.8.2018)

Tampereen yliopiston uusi rehtori: “Elinkeinoelämä ei sanele, mitä tutkimuksessa tehdään” (Kauppalehti, 22.11.2018)

Muutoskampuksen marraskuu (Historiantutkijan näkötorni, 22.11.2018)

“Wau!”-akatemia (Historiantutkijan näkötorni, 24.11.2018)

Riitoja, kanteluja ja ulosmarsseja – Mari Walls astuu Tampereen uuden säätiöyliopiston rehtoriksi vaikeassa tilanteessa, mutta hänellä jos kenellä on kokemusta, miten siitä voi selvitä (Aamulehti, 9.12.2018)

Riidoista kohti arkea ja maan parasta korkeakoulua – Tampereen uudessa yliopistossa on nyt käsillä tärkeä hetki (Aamulehti, 12.12.2018)

Uuden Tampereen yliopiston palkkamenot paisuivat kuusi miljoonaa euroa: Pestasivat lisää johtajia ja määräaikaista väkeä (Suomen Kuvalehti, 28.12.2018)

 

Prosessin avoimuudesta:

 

Hys! (Marjo Laukkanen, Kide, 30.11.2018)

Tuore tutkimus kartoitti tutkijoiden ja opettajien näkemyksiä Tampereen korkeakoulujen yhdistymisprosessin johtamisesta (Heikki Laurinolli, Tatte, 4.12.2018)