Tieteentekijöiden liitto, Akava ja JUKO

Tatte kuuluu Tieteentekijöiden liittoon, joka on yliopistosektorin keskeinen edunvalvoja ja valtiosektorin suurin ammattijärjestö keskusliitto Akavassa. Liitto antaa lausuntoja, istuu erilaisissa valmisteluelimissä ja pitää yllä suhteita Opetus- ja kulttuuriministeriöön ja muihin korkeakoulupoliittisesti merkittäviin sidosryhmiin. Liitolla on yhteistyösopimus Professoriliiton kanssa ja lehtiyhteistyötä Yliopistojen opetusalan liiton YLL kanssa.

Tattella on paikka liiton hallituksessa ja Tatte lähettää vuosittain valitsemansa liittokokousedustajat kevät- ja syysliittokokoukseen.

Tieteentekijöiden liitto kuuluu akavalaiseen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöön JUKOon, joka on valtakunnallinen pääsopijajärjestö ja se neuvottelee julkisen sektorin akavalaisten virka- ja työehtosopimukset, joissa sovitaan palkoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. JUKO jalkautuu luottamusmiesjärjestelmän kautta työpaikoille ja Tampereen yliopistossakin luottamusmiehet neuvottelevat työnantajan edustajien kanssa ja auttavat yksittäisiä jäseniä työsuhteen ongelmissa.

Löydät Tatten JUKOlaiset luottamusmiehet yhteystiedoista.