Vaikuttaminen yliopistossa

Tatten vaikuttaminen ja edunvalvonta yliopistolla toteutuu sekä yliopiston päättävissä elimissä että luottamushenkilötoiminnan kautta. Tatte ja muut ammattijärjestöt ovat suoraan edustettuina yliopistolla kaikissa ns. kolmikantaisissa ja vaaleilla valituissa päättävissä elimissä. Tällaisia ovat  yliopiston konsistori ja vaaleja valvova vaalilautakunta. Kolmikannalla tarkoitetaan eri henkilöstöryhmien eli muu henkilökunta, professorit ja opiskelijat yhtä suurta paikkamäärää kollegiaalisissa elimissä. Näiden toimielinten toimivalta ja valintavat on määritelty yliopiston johtosäännössä ja vaalijohtosäännössä. Tampereen yliopistossa myös resurssisopimuksen solmineilla apurahatutkijoilla on äänioikeus yliopiston vaaleissa.

Luottamushenkilötoiminta perustuu Tampereen yliopiston ja JUKO ry:n, Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto PRO:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen 6.6.2019. Tampereen yliopiston luottamushenkilövaalit käytiin elokuussa 2019. Tatten luottamusmiehillä on paikka yliopiston yhteistoimintaneuvostossa. Tattella on jäsen ja varajäsen yliopiston työsuojelutoimikunnassa sekä yksi työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu.

Lisäksi yliopistolla on lakisääteisiä työryhmiä, joissa Tattella ja muilla ay- järjestöillä on edustus. Tällaisia ovat muun muassa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä arvioiva TASA-työryhmä ja yliopiston palkkausjärjestelmän toteutuksen arviointielin YPJ-arviointiryhmä (Ary).

Löydät Tatten edustajat yliopiston erilaisissa toimielimissä ja työryhmissä yhteystietosivulta. Vuonna 2019 vaikuttamiseen uudessa yliopistossa ilmeneviä muutoksia päivitämme ajantasaisesti.