Katso Tieteentekijöiden liiton sivuilta:

TYÖ -alasivut antavat hyvät perustiedot mm. määräaikaisista työsuhteista, palkkauksesta, työajasta ja poissaoloista, matkakustannuksista ja vanhempain vapaasta yliopistolla. Sivuilla on myös tietoa liiton urapalveluista.

MATERAALIT -alasivullta löydät myös pdf-oppaan Työssä yliopistolla.

Jos työskentelet apurahalla, lue erityisesti pdf-opas Apurahatietoa tutkijalle, jossa on sinulle hyödyllistä tietoa apurahalla työskentelystä, sosiaaliturvasta, verotuksesta ja ohjeita apurahalta työttömäksi jääville. Opas löytyy MATERAALIT-alasivulta.

Yliopistossa töissä

Yliopistossakin työn tekemisen ehtoja säätelevät sekä lait ja asetukset että työehtosopimus. Yliopistoissa työskennellään monenlaisella rahoituksella ja suurin osa tutkimushenkilöstöstä työskentelee määräaikaisilla työsopimuksilla.

Tatte ja Tieteentekijöiden liiton tavoitteena on taata yliopiston työntekijöille työn vaativuutta ja koulutusta vastaava palkkaus, vakituiset työsuhteet ja mahdollisuus toimia yliopistoyhteisön täysivaltaisena jäsenenä. Tatte toimii myös apurahoilla työskentelevin tutkijoiden edunvalvojana. Kaikkien yliopistolla työtä tekevien tulee olla samanarvoisessa asemassa riippumatta työsuhteen muodosta, pituudesta tai tutkimuksen rahoituksesta. Toimimme myös sen puolesta, että kaikkia työttömäksi joutuneita tutkijoita kohdellaan kuten muitakin työttömäksi joutuneita palkansaajia.

Luottamusmies auttaa
Luottamusmiehet seuraavat työehtosopimuksen noudattamista sekä neuvottelevat työnantajan kanssa sopimuksen käytännön toteutuksista. Luottamusmiesten keskeinen tehtävä on auttaa ammattiliittoihin järjestäytyneitä työntekijöitä kaikissa työsuhteisiin liittyvissä ongelmissa. Luottamusmieheltä voi kysyä neuvoa epäselvissä asioissa. Yhteydenotto ei tarkoita asian julkistamista tai neuvonpidon aloittamista työnantajan kanssa. Tattelaisia palvelevat akavalaisen JUKOn eli julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön luottamusmiehet. Muistakaa, että myös apurahatutkijat voivat kääntyä luottamusmiesten puoleen!

Työsuojeluvaltuutettu auttaa
Työsuojeluvaltuutettuun voi ottaa yhteyttä sekä fyysiseen että psyykkiseen työsuojeluun liittyvissä asioissa. Tattelaisia palvelevat työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu.

Sekä luottamusmiesten että työsuojeluvaltuutettujen tiedot löydät yhteystiedoista.